„Доставка на копирни и офис машини за нуждите на Прокуратура на Република България“

„Доставка на копирни и офис машини за нуждите на Прокуратура на Република България“

Тръжна документация

Решение ID № 741601 / PDF файл / 97.7 KB / (публ. 25 Юли 2016)
Обявление ID № 741602 / PDF файл / 500.9 KB / (публ. 25 Юли 2016)
Решение ID № 741601 - линк към АОП / (публ. 25 Юли 2016)
Обявление ID № 741602 - линк към АОП / (публ. 25 Юли 2016)
Документация за участие / DOCX файл / 297.5 KB / (публ. 25 Юли 2016)

Разяснения

Разяснение № 1 / PDF файл / 85.1 KB / (публ. 15 Авг. 2016)

Други документи

Протокол № 1 от заседание на комисията / PDF файл / 656.1 KB / (публ. 10 Септ. 2016)
Протокол № 2 от заседание на комисията / PDF файл / 552.0 KB / (публ. 10 Септ. 2016)
Съобщение за отваряне на ценови предложения / PDF файл / 40.3 KB / (публ. 17 Септ. 2016)
Протокол № 3 / PDF файл / 1.2 MB / (публ. 4 Окт. 2016)
Протокол № 4 / PDF файл / 590.2 KB / (публ. 4 Окт. 2016)
Доклад до възложителя / PDF файл / 2.4 MB / (публ. 4 Окт. 2016)
Решение за определяне на изпълнител / PDF файл / 288.8 KB / (публ. 4 Окт. 2016)
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до Дилекс ООД / PDF файл / 64.5 KB / (публ. 4 Окт. 2016)

Други документи

Договор № 104 от 26.10.2016 г. / PDF файл / 1.5 MB / (публ. 14 Ноев. 2016)

Други документи