Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 09.01.2020 г. ГАБРИЕЛА НЕНКОВА НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТ 12018750_05.01.2020.pdf
2 29.01.2020 г. НИКОЛАЙ МАРКОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ИНФОРМ. ЦЕНТЪР 36C7F63E_29.01.2020
3 31.01.2020 г. МАРГАРИТА ТУМБЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 4989EFB4_30.01.2020
4 04.02.2020 г. САВА КАЛЧЕВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК F1B7F0FD_04.02.2020
5 10.02.2020 г. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 4050A45D_03.02.2020
6 19.02.2020 г. РУСЛАН ДИМИТРОВ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 897C2AOF_19.02.2020
7 21.02.2020 г. ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДИРЕКТОР 9B0FB102_20.02.2020
8 21.02.2020 г. МАРЧЕЛА ПАНТАЛЕЕВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 2B09A5FC_17.02.2020
9 25.02.2020 г. ТАТЯНА ШОПОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 93DB6017_25.02.2020
10 26.02.2020 г. АНТОАНЕТА БУДЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ F1F5BDB0_26.02.2020
11 27.02.2020 г. ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА 2124E4OE_26.02.2020
12 04.03.2020 г. ЦЕНКА ЦОНЕВА ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 7AF8CE6F_02.03.2020
13 16.03.2020 г. СТЕФКА ПЕЛТЕКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 42AFB12D-16.03.2020

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 29.01.2020 г. НИКОЛАЙ МАРКОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ИНФОРМ. ЦЕНТЪР 1.pdf
2 30.01.2020 г. РУСЛАН ДИМИТРОВ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 2.pdf
3 30.01.2020 г. ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДИРЕКТОР 3.pdf
4 30.01.2020 г. ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДИРЕКТОР 4.pdf
5 31.01.2020 г. МАРГАРИТА ТУМБЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 5.pdf
6 31.01.2020 г. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 6.pdf
7 03.02.2020 г. АНТОАНЕТА БУДЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 7.pdf
8 04.02.2020 г. САВА КАЛЧЕВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 8.pdf
9 05.02.2020 г. МАРЧЕЛА ПАНТАЛЕЕВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 9.pdf
10 06.02.2020 г. ТАТЯНА ШОПОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 10.pdf
11 06.02.2020 г. ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА 11.pdf
12 14.02.2020 г. ЦЕНКА ЦОНЕВА ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 12.pdf
13 17.02.2020 г. ЮЛИАН АНДОНОВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 13.pdf
14 02.03.2020 г. СТЕФКА ПЕЛТЕКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 14.pdf
15 11.03.2020 г. АЛБЕНА БЕЛЧЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 15.pdf