2020 година

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 29.01.2020 НИКОЛАЙ МАРКОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ИНФОРМ. ЦЕНТЪР 1.pdf
2 30.01.2020 РУСЛАН ДИМИТРОВ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 2.pdf
3 30.01.2020 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДИРЕКТОР 3.pdf
4 30.01.2020 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДИРЕКТОР 4.pdf
5 31.01.2020 МАРГАРИТА ТУМБЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 5.pdf
6 31.01.2020 ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 6.pdf
7 03.02.2020 АНТОАНЕТА БУДЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 7.pdf
8 04.02.2020 САВА КАЛЧЕВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 8.pdf
9 05.02.2020 МАРЧЕЛА ПАНТАЛЕЕВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 9.pdf
10 06.02.2020 ТАТЯНА ШОПОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 10.pdf
11 06.02.2020 ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА 11.pdf
12 14.02.2020 ЦЕНКА ЦОНЕВА ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 12.pdf
13 17.02.2020 ЮЛИАН АНДОНОВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 13.pdf
14 02.03.2020 СТЕФКА ПЕЛТЕКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 14.pdf
15 11.03.2020 АЛБЕНА БЕЛЧЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 15.pdf
16 13.04.2020 РАЛИЦА ПОПОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 16.pdf
17 27.04.2020 ЕМИЛИЯ МАТЕВА МЛ.ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 17.pdf
18 29.04.2020 МАДЛЕН ШИШМАНОВА МЛ.ЕКПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР 18.pdf
19 19.05.2020 ХРИСТИНА КАСАКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 19.pdf
20 02.06.2020 ВЕНЦИСЛАВ СЕРГИЕВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 20.pdf
21 02.06.2020 ЗЛАТИН МИНКОВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 21.pdf
22 02.06.2020 ДИЛЯНА КОНЯРСКА УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА 22.pdf
23 08.06.2020 МИЛЕНА МИХАЙЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 23.pdf
24 08.06.2020 ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ШОФЬОР-КУРИЕР/ПРИЗОВКАР 24.pdf
25 09.06.2020 МОНИКА МИТАШЕВА КУРИЕР 25.pdf
26 09.06.2020 ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА КУРИЕР 26.pdf
27 10.06.2020 ЕЛЕНА ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 27.pdf
28 10.06.2020 ВЕНЦИСЛАВА ВЕЛИНОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 28.pdf
29 22.06.2020 ХАРИ КИРИЛОВ ПРИЗОВКАР 29.pdf
30 22.06.2020 СОТИР ГЪЛЪБОВ ПРИЗОВКАР 30.pdf
31 01.07.2020 ТОДОР ТОДОРОВ ШОФЬОР-СНАБДИТЕЛ 31.pdf
32 01.07.2020 СТЕФАН АТАНАСОВ ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА 32.pdf
33 01.07.2020 РАЛИЦА ВАСИЛЕВА СЕРВИТЬОР-РАБОТНИК КЪХНЯ 33.pdf
34 01.07.2020 ВАСКА МИЛУШЕВА УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА 34.pdf

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 09.01.2020 ГАБРИЕЛА НЕНКОВА НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТ 12018750_05.01.2020.pdf
2 29.01.2020 НИКОЛАЙ МАРКОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ИНФОРМ. ЦЕНТЪР 36C7F63E_29.01.2020
3 31.01.2020 МАРГАРИТА ТУМБЕВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 4989EFB4_30.01.2020
4 04.02.2020 САВА КАЛЧЕВ ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК F1B7F0FD_04.02.2020
5 10.02.2020 ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 4050A45D_03.02.2020
6 19.02.2020 РУСЛАН ДИМИТРОВ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 897C2AOF_19.02.2020
7 21.02.2020 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДИРЕКТОР 9B0FB102_20.02.2020
8 21.02.2020 МАРЧЕЛА ПАНТАЛЕЕВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 2B09A5FC_17.02.2020
9 25.02.2020 ТАТЯНА ШОПОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 93DB6017_25.02.2020
10 26.02.2020 АНТОАНЕТА БУДЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ F1F5BDB0_26.02.2020
11 27.02.2020 ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА 2124E4OE_26.02.2020
12 04.03.2020 ЦЕНКА ЦОНЕВА ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 7AF8CE6F_02.03.2020
13 16.03.2020 СТЕФКА ПЕЛТЕКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 42AFB12D-16.03.2020
14 06.04.2020 МАРИЯНА НИКОЛОВА МЛ.СПЕЦ./АДМ-Р/ДОМАКИН D4BA5202_01.04.2020
15 13.04.2020 РАЛИЦА ПОПОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 6DEBAC53_30.04.2020
16 27.04.2020 АЛБЕНА БЕЛЧЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ C5BF918E_16.04.2020
17 27.04.2020 ЕМИЛИЯ МАТЕВА МЛ.ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 77D9DC10_22.04.2020
18 29.04.2020 МАДЛЕН ШИШМАНОВА МЛ.ЕКПЕРТ-ПРЕСЦЕНТЪР 5B668BE6_28.04.2020
19 19.05.2020 ХРИСТИНА КАСАКОВА ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК 19BE1261_19.05.2020
20 01.06.2020 КАПКА ПАВЛОВА КУРИЕР 2DB4DD25_27.05.2020
21 05.06.2020 МИЛЕНА МИХАЙЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 9B84D7D1_04.06.2020
22 08.06.2020 ДИЛЯНА КОНЯРСКА УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА 56D99FAF_08.06.2020
23 24.06.2020 ВЕНЦИСЛАВА ВЕЛИНОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 9964C401_09.06.2020
24 24.06.2020 ЕЛЕНА ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 1A426198_22.06.2020