Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 09.01.2020 г. ГАБРИЕЛА НЕНКОВА НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТ 12018750_05.01.2020.pdf