Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 02.01.2019 г. РЕНИ ГРИГОРОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 1.pdf
2 04.01.2019 г. ЛИЛЯНА ГЕРГОВА ЧИСТАЧ 2.pdf
3 05.02.2019 г. МАГДАЛЕНА МИХАЙЛОВА СЪД. СЕКРЕТАР 3.pdf
4 21.02.2019 г. АЛЕКСАНДРА ДУХЛАКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 4.pdf
5 18.03.2019 г. ИВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 5.pdf
6 18.03.2019 г. БОРИСЛАВА АВРАМОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 6.pdf
7 21.03.2019 г. НИКОЛАЙ ВЕЛЕВ МЛ.СПЕЦИАЛИСТ/СНАБДИТЕЛ-ШОФЬОР 7.pdf
8 29.03.2019 г. СОФИЯ КОНСТАНТИНОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 8.pdf
9 04.04.2019 г. СВЕТЛИН СТЕФАНОВ ПРОГРАМИСТ-КРИМИНАЛИСТ 9.pdf
10 08.04.2019 г. ДЕСИСЛАВ НЕНОВ МЛ.СПЕЦИАЛИСТ-АДМИНИСТРАТОР-КАЛКУЛАНТ 10.pdf
11 15.04.2019 г. ЙОЗЕФИНА БЕШКОВА СТАЖАНТ-ОДИТОР 11.pdf
12 30.04.2019 г. ТОДОРКА ХРИСТОВА ПОМОЩНИК ГОТВАЧ 12.pdf
13 13.05.2019 г. НИНА ТОДОРОВА БАРМАН-СЕРВИТЬОР 13.pdf

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 07.01.2019 г. РЕНИ ГРИГОРОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 63ECE5CE_03.01.2019.pdf
2 10.01.2019 г. НЕДЯЛКО ГИНЧЕВ СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 41E0E3D3_10.01.2019.pdf
3 05.02.2019 г. МАГДАЛЕНА МИХАЙЛОВА СЪД. СЕКРЕТАР 0EAB206D_05.02.2019.pdf
4 22.02.2019 г. АЛЕКСАНДРА ДУХЛАКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 3FACAE4D_22.02.2019.pdf
5 18.03.2019 г. ИВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 8346F0D4_17.03.2019.pdf
6 20.03.2019 г. БОРИСЛАВА АВРАМОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ A27BF86E_20.03.2019.pdf
7 28.03.2019 г. МАРИЯНА ЖЕНКОВА КУРИЕР C969201F_28.03.2019.pdf
8 28.03.2019 г. НИКОЛАЙ ВЕЛЕВ МЛ.СПЕЦИАЛИСТ/СНАБДИТЕЛ-ШОФЬОР 56637154_28.03.2019.pdf
9 03.04.2019 г. СОФИЯ РИЗОВА ПРОК. ПОМОЩНИК ЕЕ85F374_03.04.2019.pdf
10 04.04.2019 г. СВЕТЛИН СТЕФАНОВ ПРОГРАМИСТ-КРИМИНАЛИСТ 3FD4C5B9_04.04.2019.pdf
11 15.04.2019 г. ДЕСИСЛАВ НЕНОВ МЛ.СПЕЦИАЛИСТ-АДМИНИСТРАТОР-КАЛКУЛАНТ 5B757410_15.04.2019.pdf
12 09.05.2019 г. ЙОЗЕФИНА БЕШКОВА СТАЖАНТ-ОДИТОР 1D66EC47_09.05.2019.pdf