Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 02.01.2019 г. РЕНИ ГРИГОРОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 1.pdf
2 04.01.2019 г. ЛИЛЯНА ГЕРГОВА ЧИСТАЧ 2.pdf

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 07.01.2019 г. РЕНИ ГРИГОРОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 63ECE5CE_03.01.2019.pdf