Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд на български език, както следва: за първа, втора, трета и четвърта група езици за нуждите на Админист

„Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд на български език, както следва: за първа, втора, трета и четвърта група езици за нуждите на Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и Бюро по защита при главния прокурор“

Други документи

Информация за получено обявление в ОВ на ЕС. / PDF файл / 81.4 KB / (публ. 28 Ноев. 2016)

Тръжна документация

Решение № 1235/28.11.2016 г. / PDF файл / 377.8 KB / (публ. 1 Дек. 2016)
Решение № 1235/28.11.2016 г. - линк към АОП / (публ. 1 Дек. 2016)
Обявление / PDF файл / 640.4 KB / (публ. 1 Дек. 2016)
Обявление - линк към АОП / (публ. 1 Дек. 2016)
Документация / DOCX файл / 516.5 KB / (публ. 1 Дек. 2016)

Разяснения

Разяснение № 1 / PDF файл / 122.9 KB / (публ. 8 Дек. 2016)
Разяснение № 2 / PDF файл / 84.9 KB / (публ. 13 Дек. 2016)
Разяснение № 3 / PDF файл / 89.9 KB / (публ. 13 Дек. 2016)
Разяснение № 4 / PDF файл / 339.6 KB / (публ. 16 Дек. 2016)
Разяснение № 5 / PDF файл / 268.1 KB / (публ. 19 Дек. 2016)
Разяснение № 6 / PDF файл / 101.4 KB / (публ. 19 Дек. 2016)
Разяснение № 7 / PDF файл / 99.7 KB / (публ. 23 Дек. 2016)

Други документи

Решение за определяне на изпълнител / PDF файл / 934.3 KB / (публ. 28 Април 2017)
Доклад / PDF файл / 4.0 MB / (публ. 28 Април 2017)
Протокол / PDF файл / 4.7 MB / (публ. 28 Април 2017)
Таблица № 1 към протокола / PDF файл / 397.1 KB / (публ. 28 Април 2017)
Таблица 2 - "Ла Фит Транс" ООД / PDF файл / 54.4 KB / (публ. 28 Април 2017)
Таблица 2 - "Митра Транслейшънс" ООД / PDF файл / 51.9 KB / (публ. 28 Април 2017)
Таблица 2 - "Софита" ООД / PDF файл / 55.0 KB / (публ. 28 Април 2017)
Таблица 2 - "Транслингва Европа" ЕООД / PDF файл / 54.1 KB / (публ. 28 Април 2017)
Обявление за възложена поръчка / PDF файл / 431.5 KB / (публ. 30 Юни 2017)
Обявление за възложена поръчка - линк към АОП / (публ. 30 Юни 2017)
Договор / PDF файл / 1.5 MB / (публ. 30 Юни 2017)
Предложение за изпълнение на поръчката / PDF файл / 908.4 KB / (публ. 30 Юни 2017)
Техническа спецификация / PDF файл / 212.2 KB / (публ. 30 Юни 2017)
Ценово предложение / PDF файл / 164.4 KB / (публ. 30 Юни 2017)