Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт за измама, при извършването на която обвиняемият обещал на пострадалия съдействие за отпускане на банков кредит
ki

През месец юли 2016 г. пострадалият Й. Й. попаднал на реклама в интернет пространството, в която се предлагало съдействие за отпускане на банков кредит от банка. Й. проявил интерес към въпросната обява и изпратил съобщение на посочения електронен адрес. В тази връзка, няколко дни по-късно – на 19.07.2017 г., той получил телефонно обаждане от обвиняемия Иван Грешев, който се представил като г-н „Йорданов“, обяснявайки му, че ще му съдейства и ще му уреди отпускане на кредит в размер на 20 000 лева от банка „УниКредит Булбанк“ АД. По – късно същия ден между пострадалия и обв. Грешев последвали още няколко разговора, в хода на които обвиняемият го информирал, че кредитът ще бъде уреден, но за тази услуга следва да се заплати сума в размер на 500 лева. Й., мотивиран от думите на обв. Грешев, и без да подозира, че  изнесените от същия обстоятелства не отговарят на истината, и че обв. Грешев няма никакво намерение и възможност реално да осъществи каквото и да е съдействие във връзка с отпускането на кредити, се съгласил да даде посочената сума, и се разбрал с обв. Грешев двамата да се срещнат пред сграда, находяща се в гр. София, на бул. „Цариградско шосе“ № 139.

 На същата дата /19.07.2016 г./ двете лица осъществили уговорената среща и Й. дал на обв. Грешев исканата от последния парична сума в размер на 500 лева. При получаване на парите, обв. Грешев отново уверил св. Йорданов, че исканият кредит в размер на 20000 лева ще му бъде отпуснат.

 След 19.07.2016 г. Й. отново получил обаждане от обв. Грешев, в хода на което последният му обяснил, че е необходимо да се дадат още 980 лева, които ще послужат като такса за разглеждане на документите по отпускане на кредита. Двамата отново се срещнали, като Й. предал на Грешев исканата сума, a последният го уверил, „че всичко е наред“ и кредитът ще му бъде отпуснат.

 На 21.07.2016 г. обв. Грешев отново се свързал по телефона с пострадалия и му поискал още 500 лева, като му обяснил, че те също са необходими във връзка с отпускането на кредита. В проведения помежду им разговор, обв. Грешев уточнил, че сумата следва да се преведе чрез „Easy Pay“ на посочено от него лице, а именно на лицето К., като подчертал, че това лице е „негов човек“ – банкер, който „урежда кредита“. Мотивиран от думите на обв. Грешев, Й. превел на посоченото от Грешев лице исканата сума.

 Във връзка с описания по-горе случай е образувано досъдебно производство под ръководството и надзора на Софийска районна прокуратура. В хода на производството Грешев е установен и привлечен към наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 НК (измама). Разследването е приключено, като на 08.02.2018 г. е внесен обвинителен акт срещу Грешев за описаното деяние.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане в Софийски районен съд. 

 


виж още ...