Административният ръководител на Окръжната прокуратура в Разград Тихомир Тодоров е награден с отличие „Служебна благодарност“ за отлично изпълнение на служебните си задължения
do

Административният ръководител – окръжен прокурор на Окръжната прокуратура  в Разград Тихомир Тодоров е награден с отличие „Служебна благодарност“ със заповед на главния прокурор на Република България.

Отличието му бе връчено днес, 16 февруари 2018 г., от изпълняващия функциите на административен ръководител на Апелативната прокуратура във Варна Вилен Мичев пред колектива на Окръжната прокуратура в Разград.  Награждаването на окръжния прокурор Тихомир Тодоров е за отлично изпълнение на служебните задължения като прокурор и ръководител на Окръжната прокуратура в Разград и на основание вътрешните правила за поощряване в Прокуратурата на Република България. 


виж още ...