Други

Позиция на ръководството на прокуратурата по доклада на ЕК от м. януари 2016 г. относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка

Позиция-Доклад ЕК-2016.pdf / PDF файл / 186.8 KB

Позиция на ръководството на прокуратурата по доклада на ЕК от м. януари 2015 г. относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка

Позиция-Доклад ЕК-2015.pdf / PDF файл / 300.0 KB

Становище на Прокуратурата на Република България по съдебната реформа, м. ноември 2014 г.

2014_11_Становище-ПРБ-съдебна реформа.pdf / PDF файл / 330.9 KB

Позиция на ръководството на прокуратурата по доклада на ЕК от м. януари 2014 г. относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка

Позиция-Доклад ЕК-2014.pdf / PDF файл / 160.7 KB

Професионална позиция на Прокуратурата на Република България за създаването на Европейска прокуратура, м. януари 2014 г.

Позиция на Прокуратурата на Република България за създаването на Европейска прокуратура.pdf / PDF файл / 192.3 KB