Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България

Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България, при следните три самостоятелно обособени позиции:

  1. Мобилни телефонни услуги;
  2. Стационарни телефонни услуги;
  3. Интернет и IP свързаност.

За да получите пълен достъп до документацията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected], Калоян Николов: тел. 02/ 80 360 17.

Тръжна документация

Решение и обявление / (публ. 13 Юни 2013)
Тръжна документация / DOC файл / 723.5 KB / (публ. 13 Юни 2013)
Приложение 1 / ZIP файл / 45.6 KB / (публ. 13 Юни 2013)
Решение за промяна / (публ. 13 Юни 2013)

Разяснения

Разяснение 1 / PDF файл / 213.1 KB / (публ. 13 Юни 2013)
Разяснение 2 / PDF файл / 674.8 KB / (публ. 13 Юни 2013)
Разяснение 3 / PDF файл / 927.2 KB / (публ. 13 Юни 2013)

Други документи

Информация за извършено плащане / PDF файл / 643.6 KB / (публ. 19 Дек. 2014)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 655.9 KB / (публ. 19 Дек. 2014)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 699.1 KB / (публ. 19 Дек. 2014)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 593.1 KB / (публ. 20 Ян. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 555.7 KB / (публ. 20 Ян. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 662.6 KB / (публ. 20 Ян. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 532.6 KB / (публ. 24 Ян. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 512.1 KB / (публ. 24 Ян. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 554.1 KB / (публ. 24 Ян. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 691.0 KB / (публ. 9 Фев. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 569.8 KB / (публ. 11 Фев. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 553.0 KB / (публ. 23 Фев. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 524.3 KB / (публ. 23 Фев. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 614.3 KB / (публ. 10 Март 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 549.5 KB / (публ. 10 Март 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 545.2 KB / (публ. 12 Март 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 503.3 KB / (публ. 20 Март 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 514.5 KB / (публ. 20 Март 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 530.5 KB / (публ. 20 Март 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 491.7 KB / (публ. 6 Април 2015)
Информация за извъпрено плащане / PDF файл / 455.9 KB / (публ. 15 Април 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 495.5 KB / (публ. 23 Април 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 502.6 KB / (публ. 23 Април 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 502.0 KB / (публ. 27 Април 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 491.8 KB / (публ. 11 Май 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 621.9 KB / (публ. 13 Май 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 518.4 KB / (публ. 19 Май 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 485.2 KB / (публ. 19 Май 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 493.1 KB / (публ. 1 Юни 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 469.4 KB / (публ. 10 Юни 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 531.3 KB / (публ. 15 Юни 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 615.3 KB / (публ. 3 Юли 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 611.3 KB / (публ. 3 Юли 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 670.0 KB / (публ. 3 Юли 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 1014.0 KB / (публ. 21 Юли 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 1.0 MB / (публ. 21 Юли 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 1.0 MB / (публ. 21 Юли 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 999.7 KB / (публ. 7 Авг. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 729.7 KB / (публ. 7 Авг. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 581.9 KB / (публ. 11 Авг. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 562.3 KB / (публ. 2 Септ. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 542.1 KB / (публ. 3 Септ. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 557.4 KB / (публ. 12 Септ. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 523.2 KB / (публ. 12 Септ. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 599.3 KB / (публ. 12 Септ. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 683.7 KB / (публ. 25 Септ. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 707.1 KB / (публ. 20 Окт. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 997.7 KB / (публ. 23 Окт. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 984.8 KB / (публ. 23 Окт. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 990.0 KB / (публ. 23 Окт. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 96.8 KB / (публ. 12 Ноев. 2015)
Информация за изпълнен договор по ОП 2 / PDF файл / 105.5 KB / (публ. 20 Ноев. 2015)
Информация за изпълнен договор по ОП 2-линк / (публ. 20 Ноев. 2015)
Информация за изпълнение на договор по ОП3 / PDF файл / 110.6 KB / (публ. 23 Ноев. 2015)
Информация за изпълнение на договор по ОП3-линк / (публ. 23 Ноев. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 19.8 KB / (публ. 23 Ноев. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 19.8 KB / (публ. 23 Ноев. 2015)
Информация за изпълнение на договор по ОП1 / PDF файл / 1.8 MB / (публ. 30 Ноев. 2015)
Информация за изпълнение на договор по ОП1- линк / (публ. 30 Ноев. 2015)
Информация за освободена гаранция за изпълнение по ОП 1 / PDF файл / 22.0 KB / (публ. 22 Дек. 2015)
Информация за освободена гаранция за изпълнение по ОП 3 / PDF файл / 21.7 KB / (публ. 11 Дек. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 615.4 KB / (публ. 16 Дек. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 593.8 KB / (публ. 16 Дек. 2015)
Информация за извършено плащане по ОП 1 / PDF файл / 43.3 KB / (публ. 22 Дек. 2015)
Информация за освободена гаранция за изпълнение по ОП 2 / PDF файл / 567.4 KB / (публ. 22 Дек. 2015)