Обществена поръчка с предмет: Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги, за нуждите на Прокуратурата на Република България

Обществена поръчка с предмет: Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги, за нуждите на Прокуратурата на Република България:

  • Обособена позиция № 1-универсални пощенски услуги;
  • Обособена позиция № 2-неуниверсални пощенски услуги

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте  към Мария Коларова на тел. (02) 8036046 или 8036016, e-mail: [email protected]

Тръжна документация

Обявление / (публ. 9 Дек. 2013)
Решение / (публ. 9 Дек. 2013)
Тръжна документация / DOC файл / 583.0 KB / (публ. 9 Дек. 2013)
Приложение 1 / DOCX файл / 66.1 KB / (публ. 9 Дек. 2013)

Разяснения

Разяснение 1 / PDF файл / 108.9 KB / (публ. 13 Ян. 2014)

Други документи