Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции

„Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции: 

  1. Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 H и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република България, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане и
  2. Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република България“.

 

Тръжна документация

Решение / (публ. 27 Авг. 2014)
Обявление / (публ. 27 Авг. 2014)
Документация за участие / DOC файл / 661.0 KB / (публ. 27 Авг. 2014)
Съобщение за отваряне на ценови оферти / PDF файл / 50.5 KB / (публ. 16 Окт. 2014)

Други документи

Протокол № 1 / PDF файл / 547.2 KB / (публ. 22 Окт. 2014)
Протокол № 2 / PDF файл / 360.6 KB / (публ. 22 Окт. 2014)
Протокол № 3 / PDF файл / 234.2 KB / (публ. 22 Окт. 2014)
Решение за класиране / PDF файл / 129.5 KB / (публ. 22 Окт. 2014)
Договор по ОП1 / PDF файл / 489.0 KB / (публ. 11 Дек. 2014)
Приложение 1 към договор по ОП1 / PDF файл / 1.2 MB / (публ. 11 Дек. 2014)
Приложение 2 към договор по ОП1 / PDF файл / 687.6 KB / (публ. 11 Дек. 2014)
Договор по ОП 2 / PDF файл / 687.6 KB / (публ. 1 Дек. 2014)
Информация за освободена гаранция за участие / PDF файл / 736.7 KB / (публ. 19 Дек. 2014)
Информация за освободена гаранция за участие / PDF файл / 800.9 KB / (публ. 19 Дек. 2014)
Информация за освободена гаранция за участие / PDF файл / 752.4 KB / (публ. 19 Дек. 2014)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 839.9 KB / (публ. 5 Фев. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 625.3 KB / (публ. 23 Фев. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 636.5 KB / (публ. 23 Фев. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 570.2 KB / (публ. 10 Март 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 601.1 KB / (публ. 20 Март 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 515.8 KB / (публ. 20 Март 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 502.5 KB / (публ. 6 Април 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 491.6 KB / (публ. 23 Април 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 573.7 KB / (публ. 27 Април 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 607.1 KB / (публ. 19 Май 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 729.2 KB / (публ. 3 Юли 2015)

Други документи

Информация за извършени плащания / PDF файл / 729.2 KB / (публ. 3 Юли 2015)

Други документи

Информация за извършено плащане / PDF файл / 1.1 MB / (публ. 21 Юли 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 685.4 KB / (публ. 3 Септ. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 751.2 KB / (публ. 25 Септ. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 1003.5 KB / (публ. 23 Окт. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 24.1 KB / (публ. 23 Ноев. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 25.4 KB / (публ. 23 Ноев. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 28.0 KB / (публ. 11 Дек. 2015)
Информация за извършени плащания по ОП 2 / PDF файл / 23.1 KB / (публ. 22 Дек. 2015)
Информация за извършени плащания по ОП 1 / PDF файл / 23.4 KB / (публ. 22 Дек. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 25.4 KB / (публ. 22 Ян. 2016)
Информация за извършено плащане по ОП 2 / PDF файл / 15.7 KB / (публ. 23 Фев. 2016)
Информация за извършено плащане по ОП 1 / PDF файл / 21.8 KB / (публ. 23 Фев. 2016)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 21.6 KB / (публ. 21 Март 2016)
Информация за извършено плащане по ОП 2 / PDF файл / 19.2 KB / (публ. 21 Март 2016)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 21.7 KB / (публ. 21 Април 2016)
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка / PDF файл / 2.2 MB / (публ. 6 Дек. 2016)
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - линк към РОП / (публ. 6 Дек. 2016)
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка / PDF файл / 2.1 MB / (публ. 8 Дек. 2016)
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - линк към РОП / (публ. 8 Дек. 2016)

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към Георги Герджиков, тел. (02) 028036023, e‑mail: [email protected]