Открита процедура с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС, за нуждите на ПРБ“.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС, за нуждите на Прокуратурата на Република България“.

Други документи

Информация за получено обявление в ОВ на ЕС / PDF файл / 1.6 MB / (публ. 18 Окт. 2017)

Тръжна документация

Други документи

Протокол № 1 от работата на комисията / PDF файл / 951.0 KB / (публ. 14 Дек. 2017)
Доклад от работата на комисията / PDF файл / 1.0 MB / (публ. 14 Дек. 2017)
Решение № ОПИ-1167 от 14.12.2017г. / PDF файл / 253.7 KB / (публ. 14 Дек. 2017)