Доставка на компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България, по обособени позиции:

Доставка на компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърно оборудване и принадлежности”;

Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежово оборудване и изграждане на компютърни мрежи”.

Тръжна документацияДруги документи