"Доставка на автомобили с повишена проходимост за нуждите на Прокуратура на Република България”

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на автомобили с повишена проходимост за нуждите на Прокуратура на Република България”

ОПИ-863/28.07.2016г.

Тръжна документацияДруги документи