„Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България“

Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България съобразно изискванията на чл.16 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура и актуализиран Pаботен документ на Европейската комисия относно критериите и изискванията за избор на европейски прокурори – на български и английски език.

Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България

Европейски прокурори

European Prosecutors


виж още ...