Владимир Чавдаров встъпи в длъжност „Административен ръководител - апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура гр. Варна
с

Днес, 10.08.2018г., г-н Владимир Чавдаров встъпи в длъжност като „Административен ръководител - апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура гр. Варна.

Прокурор Чавдаров подписа акта за встъпване пред Пенка Богданова, Мария Шишкова и Иван Гешев - заместници на главния прокурор при ВКП, които му пожелаха здраве и професионални успехи.

Владимир Чавдаров е назначен на длъжността с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 15 от 06.06.2018 г., след  спечелен конкурс за назначаване на длъжността  „Административен ръководител – апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура гр. Варна.

В органите на съдебната власт прокурор Чавдаров има над 20 години юридически стаж.

Кариерата му като прокурор започва през 1999 г., когато е назначен на длъжност „Военен следовател“ във Военно-окръжна прокуратура – София.

В периода от 2000 до 2004 г. прокурор Чавдаров е заемал длъжността заместник административен ръководител на ВОП-София, след което е административен ръководител на ВОП-Варна.

Владимир Чавдаров има и два мандата като административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна.


виж още ...