Съобщение на Окръжна прокуратура-Пазарджик mо повод постъпили многобройни молби на заинтересовани и проявили гражданска позиция лица за съдбата на куче „питбул“,
lo

По повод постъпили многобройни молби на заинтересовани и проявили гражданска позиция лица за съдбата на куче „питбул“, в Окръжна прокуратура-Пазарджик е била образувана преписка. Проверката е приключила с резолюция на Окръжна прокуратура-Пазарджик и е касаела  досъдебно производство на Районна прокуратура-Пазарджик за това, че на 29 януари 2018 г., в с. Мокрище, общ. Пазарджик,  не са били положени достатъчно грижи за гръбначно животно – куче от породата „питбул“, което е било под надзор, като в резултат на това е последвала смъртта на малолетно лице – 3-годишно момче – престъпление по чл. 325в, ал 2, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.

Проверката е установила, че след горепосочената дата, кучето, порода „питбул“, е останало в дома, в който е било отглеждано в с. Мокрище, обл. Пазарджик, предвид наложената 14-дневна карантина от Областната дирекция по безопасност на храните – Пазарджик, То е било обект на Етологична експертиза за проявена високостепенна агресия.  За прецизност на изследването, кучето е останало в същата среда, в която е било отглеждано. Двамата експерти, които извършват Етологичната експертиза,  са дали препоръка по отношение на стопанисването на кучето и по-точно кога, как и къде да бъде преместено и отглеждано, според правилата на Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.  В подобни случаи кучето задължително се отнема от собственика, като същото следва да бъде поставено в среда, отговарящи на нормите и условията за неговото вторично социализиране за недопускане на други трагични инциденти. Експертите са препоръчали предаване на кучето на Сдружение с нестопанска цел „ВОТАН- нов живот за питбула“.

На 12 февруари 2018 г. кучето е било предадено от собствениците на разследващия орган при РУ на МВР-Пазарджик, който от своя страна, с протокол за отговорно пазене, е предал кучето на представител на Сдружението.

Към настоящия момент разследването по горепосоченото досъдебно производство - за престъпление по чл. 325в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, продължава под надзора на Районна прокуратура-Пазарджик.   


виж още ...