Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт за обсебване на вещи от отдавани под наем „ваканционни“ имоти в сайта booking.com
хпп

Дружеството „А.“ притежавало недвижим имот – апартамент, находящ се в гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков – Корсаков“. Апартаментът се отдавал под наем, като за целта била публикувала обява в интернет страницата „booking.com”.

На 31.10.2017 г., обв. Християн Ефтимов се свързал със свид. М. – маркетинг специалист в дружеството „Б.“, с което дружество „А.“ имало неформални договорни отношения да осъществява отдаването под наем на горепосочения недвижим имот. В проведения телефон разговор била постигната устна договорка, обв. Ефтимов да наеме горепосочения имот за седем нощувки, като била уговорена наемна цена за периода в размер на 828,00 лева. На 31.10.2017 г. обв. Ефтимов се настанил в апартамента и получил ключове за същия. Наетият от обв. Ефтимов имот бил обзаведен, като в него се намирали и 2 броя телевизори марка „Нео“ /NEO/ и 1 брой електрически плот за вграждане марка „Амика“ /Amica/, които били предоставени на наемателя  - обв. Ефтимов, за ползване в апартамента, като той нямал право да ги изнася и да се разпорежда с тях като със свои.

Въпреки това, обв. Ефтимов решил да се разпореди с предоставените му за ползване гореизброени вещи, като ги задържи за себе си, без да има съгласие за това от собственика им. В изпълнение на решението си, на неустановена по делото дата, през периода от 31.10.2017 г. до 01.11.2017 г., обв. Ефтимов взел описаните по-горе вещи и напуснал наетото жилище.

Свидетелите С. и С. притежавали недвижим имот – апартамент, находящ се в гр. София, ул. „Искър“. Апартаментът се отдавал под наем, като за целта била публикувала обява в интернет страницата „booking.com”.

На 29.10.2017 г., обв. Християн Ефтимов се свързал със свид. Б., с когото собствениците имали неформални договорни отношения да осъществява отдаването под наем на горепосочения недвижим имот. В проведената кореспонденция чрез интернет страницата „booking.com“ и последващите телефонни разговори, между двамата била постигната договорка обв. Ефтимов да наеме горепосочения имот за пет нощувки, като била уговорена наемна цена за периода в размер на 335,00 евро. На 29.10.2017 г. обв. Ефтимов бил настанен в жилището и получил ключове за него.

Наетият от обв. Ефтимов имот бил обзаведен, като в него се намирали фурна за вграждане марка „Уърпул“ и керамичен плот за вграждане марка „Горение“ /Gorenje/, както и два телевизора – марки „Ел Джи“ /LG/ и „Филипс“ /Philips/. Тези вещи били предоставени на наемателя  - обв. Ефтимов - за ползване, като той нямал право да ги изнася и да се разпорежда с тях.

Въпреки това, на неустановена по делото дата, през периода от 29.10.2017 г. до 02.11.2017 г., обв. Ефтимов взел описаната по-горе техника и напуснал наетия апартамент.

След установяване на липсите, собствениците на двата апартамента подали сигнал за случилото се, а по случая е образувано досъдебно производство под ръководството и надзора на Софийска районна прокуратура. В хода на производството Ефтимов е привлечен към наказателна отговорност за извършено от него престъпление по чл. 206, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК (обсебване), за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от една до шест години. Разследването е приключено, като на 25.01.2018 г. е внесен обвинителен акт срещу извършителя за описаното по-горе деяние.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане в Софийски районен съд. 

 


виж още ...