Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 84 лица през месец януари
vf

През месец януари 2018 г. прокурорите от Районна прокуратура гр. Стара Загора са решили по същество 81 наказателни производства, като в съда са били внесени  81 прокурорски акта срещу 84 лица. От тях 16 обвинителни акта срещу 18 лица,  56 споразумения за решаване на делото срещу 57 лица и 9 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 9 лица.

В Районен съд – гр. Стара Загора са били внесени 15 дела за престъпления против собствеността (кражби, грабежи, длъжностно присвояване и вещно укривателство), едно дело с прокурорски акт за престъпления срещу личността (за извършени блудствени действия с непълнолетно лице),  две дела срещу 3 лица за престъпления против защитени търговски марки, едно дело за престъпление против брака и семейството (за незаконно съжителство), 6 дела за престъпления против стопанството (изпадане в неплатежоспособност, държане на акцизни стоки, без бандерол, за неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа),  едно дело срещу  за престъпления против реда на управлението,  5 дела срещу 5 лица за документни престъпления (ползване на неистински/преправени документи), 3дела за престъпления против реда и общественото спокойствие (хулиганство, получаване на нетрудови доходи по неморален начин) и 47 дела срещу 48 лица за общоопасни престъпления (палеж, държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси, пътнотранспортни произшествия, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества,  управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управелине, противозаконно отнемане на МПС, държане на наркотични вещества).


виж още ...