Районна прокуратура – гр. Плевен постигна осъдителна присъда за „Заместник – кмет“, съставил официален документ с невярно съдържание
ik

С присъда по внесен от Районна прокуратура – гр. Плевен обвинителен акт, Районният съд е осъдил Л.В.П. затова, че в качеството й на длъжностно лице – „Заместник кмет“ при Община – гр. Долни Дъбник, удостоверила невярно обстоятелство в Пълномощно, а именно, че подписът в пълномощното е положен лично от упълномощителя, с цел този документ да бъде използван пред органите на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Плевен. Деянието представлява престъпление по чл. 311, ал.1от НК.  На подсъдимата е наложено наказание 6 месеца „Лишаване от свобода“, изпълнението, на което е отложено с три годишен изпитателен срок. Освен това й е наложено наказание Лишаване от право да заема длъжност „заместник кмет „ за срок от две години.


виж още ...