Районна прокуратура- Габрово проверя сигнала за тормоз в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
5

В Районна прокуратура – Габрово на 15.01.2018г. от Окръжна прокуратура гр.Габрово е получена по компетентност преписка, съдържаща Сигнал от М. Л. в качеството и на ръководител на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с приложен към нея флаш памет с видео записи за допуснати нарушения.

На 16.01.2018г. в РП гр.Габрово е постъпил сигнал от Кмета на Община-Габрово, съдържащ сигнала на М. Л.

И в двата сигнала се излагат данни, че служители в центъра са упражнявали физически и психически тормоз над настанените в него деца и младежи.

На 16.01.2018г.  Районна прокуратура – Габрово е възложила проверка на РУ-Габрово за събиране на данни за престъпление по чл.131 ал.1 т.2 от НК, като е даден 15 дневен срок за изпълнение.

До момента проверката не е приключила и не е докладвана на прокурор.


виж още ...