Районна прокуратура – Бяла образува досъдебно производство за съставянe на официални документи с невярно съдържание от изпити в училище
mj

По повод излъчен на 21.11.2017 г. репортаж по Нова телевизия   относно Професионална гимназия гр. Бяла, в който бяха изнесени данни, че учениците не посещават учебни занятия в училището, а се водят като присъстващи, както и за ученици, които не са се явили на изпити, а фигурират в изпитните протоколи, Районна прокуратура гр. Бяла се самосезира, образува преписка и възложи извършването на проверка от  компетентния   орган – РУ Бяла, при ОД на МВР – Русе за установяване на изложените факти.  

В рамките на законоустановените срокове проверката приключи. От събраните по време на нея данни се потвърди първоначалната информация, че част от учениците от VІІІ, ІХ и ХІІ клас  не са се явили на съответните изпити. За част от тях  са били извършени справки за задгранични пътувания, които са установили, че към момента на изпита лицата са се намирали извън Република България. Назначените експертни справки на почерк на писмени работи  потвърждават, че не са изпълнени от посочените в тях лица и отразените оценки в протоколите за писмени изпит са неверни, както и отразеното в протоколите за дежурства при провеждането на писмените изпити на 13.11.2017г. 

Въз основа на събраните материали, с постановление от 01.03.2018 г. Районна прокуратура гр. Бяла е образувала досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК – за съставяне на официални документи с невярно съдържание, с цел да бъдат използвани като доказателства за удостоверените в тях обстоятелства. За това престъпление по закон се предвижда наказание лишаване от свобода до 5 години и лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност.

Разследването е възложено на ОД на МВР – Русе, като е определен първоначален срок от 2 месеца.


виж още ...