Проверката по сигнали за тормоз в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания разширена от Прокуратурата в Габрово
uy

По повод новопостъпили сигнали от М.Лазарова и Й.Георгиева, както и от Дирекция „Социално подпомагане“-Габрово, на 29.01.2018 г. се проведе  съвместна среща между представители на РП-Габрово, ОП-Габрово, и РУ-Габрово, на която се взе решение за разширяване обхвата на извършваната проверка.

По разпореждане на наблюдаващия прокурор предстои да бъдат проверени действията и на всички длъжностни лица, на които е вменен контрол върху двата центъра за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания на територията на гр.Габрово, чийто ръководител е била М.Лазарова. Предстои да бъде изяснено  извършвани ли са били проверки на място в центровете от съответните длъжностни лица и с каква честота, респективно какви констатации са били направени.

До момента са снети обяснения от служителите в дом „Хризантема“. Установена е самоличността на лицата /служители и деца/, които са заснети в предоставения на Районна прокуратура- Габрово  видеоматериал. Приложени са документи за заеманата длъжност от заснетите служителки, правата и задълженията им, произтичащи от длъжностните им характеристики. Продължава проверка на документацията, свързана със здравословното състояние на децата – потребители на социалната услуга.

 


виж още ...