Председател на сдружение с идеална цел е предаден на съд за неизгодна сделка
bk

Районна прокуратура – Благоевград е внесла в съда обвинителен акт срещу В.В. за извършено от него престъпление по чл. 220, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

На 02.08.2013 г., в гр. Благоевград, обвиняемият В., в качеството си на председател на Сдружение с идеална цел в частна полза „Териториална организация на научно-техническите съюзи – Благоевград“ съзнателно сключил неизгодна сделка. Той учредил вещно право на ползване за срок от 30 години на административна шестетажна сграда, намираща се в гр. Благоевград, за сумата от 10 000 лева в полза на „НТС – Благоевград“ ЕООД. От тези действия на обвиняемия е произлязла значителна вреда за Сдружението в размер на 3 120 374,03 лева, като случаят е особено тежък.

Предстои насрочване на делото от съда.


виж още ...