По споразумение на Софийска районна прокуратура е наложено наказание „пробация“ на лице, ползвало пред полицията неистински официален документ
mj

По споразумение на СРП, подсъдимият Бранимир Данов е осъден за това, че на 25.07.2016 г., в гр. София, в сградата на О „ПП”-СДВР, на гише № 27, съзнателно се ползвал пред служителката Б. - системен оператор в О „ПП”-СДВР, от неистински официален документ – „диплома за средно образование”, Серия А-05, № 052783, рег. № 2691-176/16.06.2005 г., на който е придаден вид, че произхожда /че е издаден на негово име/ от “Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника”- гр. София, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност.

Описаното деяние представлява престъпление по чл. 316, пр. 1, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. На подсъдимия Данов е определено наказание „пробация“ за срок от една година

Споразумението е с характер на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване или протест.


виж още ...