Окръжна прокуратура – Бургас протестира определение на съда, с което предсрочно е освободен от затвора Дончо П., признат за виновен за убийството на своя брат
ki

Окръжна прокуратура – Бургас протестира определение на съда, с което Дончо П. е освободен предсрочно от затвора.

Дончо П. е признат за виновен за това, че на 03.07.2011 г., в с. Аспарухово, общ. Карнобат, обл. Бургас, умишлено е умъртвил своя брат  Стоян, като престъплението е извършено по особено мъчителен за убития начин и с особена жестокост, поради което и на основание чл.116 ал.1 т.6, вр. чл.115 от НК  му е наложено наказание от 12 години „лишаване от свобода“, като делото се е провело по реда на съкратеното производство.

Към датата на постановяване на определеното ( 25.01.2018г.) Дончо П. е изтърпял фактически 6 години, 6 месеца и 27 дни, респ. остатъкът от наложеното му наказание към посочената дата е 5 години, 5 месеца и 3 дни.

Окръжна прокуратура – Бургас счита постановеното съдебно определение за неправилно. Държавното обвинение се мотивира с факта,  че Дончо П. е изтърпял фактически повече от половината от наложеното му наказание, респективно налице е първата от формалните предпоставки  в  чл.70, ал.1 от НК, за постановяване на условно предсрочно освобождаване, но от приложените по делото доказателства не е налице втората формална предпоставка, а именно че осъденото лице не се е поправило.

Протестът на Окръжна прокуратура – Бургас е внесен в Апелативния съд  в града, който ще се произнесе по него.


виж още ...