Справки за граждани

Код от изображението
Попълването на всички полета е задължително.

Сайтове на прокуратури

Във Военноокръжна прокуратура София работят прокурори, военни следователи и съдебни служители, които се ръководят от Административен ръководител Военноокръжен прокурор и двама Заместници на Административния ръководител Заместници на Военноокръжния прокурор. Военните магистрати се назначават след проведен конкурс, избор от Висшия съдебен съвет и присвояване на офицерско звание. Съгласно разпоредбите
Удостоверение 24.11.2011 Образец на заявление за издаване на удостоверение, че срещу лицето няма образувано досъдебно производство.
Банкови сметки 24.11.2011 1. Транзитна сметка, по която се внасят държавни такси. ВОЕННООКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СОФИЯ Банка - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN BG97UNCR 96603120373116 BIC
 
Военноокръжна прокуратура - София Адрес: гр. София, ул. Позитано № 24А телефони за връзка: 02/921 60 61 - Административен секретар факс - 02/981 93 49 02/921 60 37 - Деловодство e-mail: svop@prb.bg