Структура и организация

Прочети повече

Във Военно-окръжна прокуратура - София работят прокурори, военни следователи и съдебни служители, които се ръководят от Административен ръководител Военноокръжен прокурор и двама Заместници на Административния ръководител - Заместници на Военноокръжния прокурор.

Военните магистрати се назначават след проведен конкурс, избор от Висшия съдебен съвет и присвояване на офицерско звание.

Контакти

Виж повече

Информационен център за работа с граждани

Работи от 08.30 до 17:00 ч. Военно-окръжна прокуратура - София 1003 гр.София, ул. "Позитано" №24А тел.: 02/921 6061 тел. деловодство: 02/921 6037 факс: 02/981 9349 e-mail: [email protected]

Прокуратура

Прокуратура на Република България Апелативни прокуратури Военни прокуратури Окръжни прокуратури Районни прокуратури