Приемна на главния прокурор

 

Приемната на главния прокурор се намира в гр. София, в сградата на Администрацията на главния прокурор, с адрес площад „Св. Неделя“ № 1.

В Приемната се осъществяват следните дейности:

1. прием на граждани;

2. изслушване на поставените въпроси и искания и насочването им по компетентност;

3. приемане и регистриране на подадени молби, жалби, сигнали, съобщения, предложения, запитвания и други;

4. съставяне на писмени протоколи за получени устни съобщения за извършени престъпления.

Приемът на граждани се осъществява в работни дни, както следва:

- понеделник, сряда и петък: от 9.00 ч. до 12.00 ч.

- вторник и четвъртък: от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Заявка за прием може да се прави на телефонен номер: 02/800 56 36 и на електронен адрес: [email protected]

Приемът на граждани по предварителна заявка се осъществява по график и не може да отнема повече от 2/3 от ежедневното приемно време.

Приемът се осъществява от прокурори от отдел "Административен" при ВКП.

Прокурорите не дават правни консултации, съгласно чл. 213 от Закона за съдебната власт.

Приемното време, заето по предварителни заявки, се обявява след изготвяне на графика, в Приемната и на официалния сайт на ПРБ. Заявителите се уведомяват по телефон или на електронна поща за датата и часа на приема им.

Гражданите, посетили Приемната без предварителна заявка, се приемат в предварително обявеното, незаето от графика време, както и във времето на неявили се заявители, включени в обявения график.

По разпореждане на главния прокурор, може да бъде организирана изнесена негова приемна по седалището на апелативна, окръжна или районна прокуратура или в друго населено място.

Датите и часовете на приема се оповестяват предварително на интернет сайта на ПРБ и на интернет сайта на прокуратурата, в която ще се организира изнесената приемна.

 

Прием от административните ръководители на прокуратурите

Административните ръководители на прокуратурите или определени от тях заместници приемат граждани.

Приемът се осъществява от административните ръководители на районните прокуратури поне два пъти месечно, а от административните ръководители на останалите прокуратури – поне веднъж месечно, в подходящо помещение в сградата на прокуратурата, по график с приемни дни и часове.

Графикът с приемните дни и часове се публикува на интернет сайта на съответната прокуратура, като се посочват телефонен номер и електронна поща за контакт. Приемните дни на административните ръководители на прокуратурите се оповестяват и на интернет сайта на ПРБ.

Подадените молби, жалби, сигнали, съобщения и други документи се приемат и се регистрират. На гражданите се предоставя регистрационен номер с дата на завеждане на документите на хартиен носител.

Административните ръководители приемат и изслушват граждани, като в зависимост от поставените въпроси и искания:

1. насочват по компетентност;

2. приемат и предоставят за регистриране подадени съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;

3. осведомяват по принцип за възможността за консултация с адвокат;

4. разясняват реда за обжалване на постановен прокурорски акт;

5. при устно съобщение за извършено престъпление, съставят протокол;

6. разясняват, че поставените наказателноправни въпроси се решават от компетентната прокуратура, по предвидения в НПК ред.

Административните ръководители не изразяват становище по съществото на правните казуси и не дават правни консултации.

 

Изнесени приемни

Административните ръководители на апелативните прокуратури (с изключение на Апелативната специализирана прокуратура) или техни заместници приемат граждани в изнесени приемни по седалището на всяка от окръжните прокуратури от района им, веднъж на три месеца.

Административните ръководители на окръжните прокуратури приемат граждани в изнесени приемни по седалището на всяка от районните прокуратури от района им, веднъж на два месеца.

При необходимост, приемни могат да се организират и в други населени места в съответните райони. Административните ръководители на районните прокуратури могат да организират, при необходимост, приемни в населени места в района им, извън седалището на районната прокуратура.

Графикът на изнесения прием с приемните дни по дати и приемно време се определя от съответния административен ръководител и се оповестява в началото на всяко шестмесечие на интернет сайта на ПРБ, на интернет сайта на съответната прокуратура, както и пред помещението на изнесената приемна, а по възможност – и в местни медии.

 

СЪОБЩЕНИЕ

В ПЕРИОДА НА СЪДЕБНАТА ВАКАНЦИЯ, СЧИТАНО ОТ 05.08.2019 Г. - 13.09.2019 Г., НЯМА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ПРИЕМНАТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР И ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРОКУРАТУРИТЕ.

По време на съдебната ваканция граждани и организации могат да подават молби, жалби, сигнали, съобщения, предложения и др., както и да извършват справки на място в информационните центрове на прокуратурите или по телефона.

В ПЕРИОДА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОФИЦИАЛНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ, СЧИТАНО ОТ 30.04.2019 Г. - 10.05.2019 Г. НЯМА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ПРИЕМНАТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР И ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРОКУРАТУРИ.

Прием на административните ръководители на прокуратури:

АП-София

Прием

Изнесен прием януари-март 2019 г.

Изнесен прием април-юни 2019 г.

АП-Пловдив

Прием

Изнесен прием

Изнесен прием ОП-Смолян, м. декември

АП-Велико Търново

График прием АП-Велико Търново април-юни 2019 г.

 

АП-Варна

Прием/Изнесен прием

АП-Бургас

Прием/ Изнесен прием

ОП-Благоевград

Изнесен прием

Изнесен прием - промяна

ОП- Кърджали

Прием/ Изнесен прием

 

ОП - Велико Търново

Прием/Изнесен прием

ОП Варна

Прием/Изнесен прием

 

ОП-Бургас

Прием

Изнесен прием

РП-Благоевград

Прием

РП-Ардино

Прием

РП-В.Търново

Прием

РП-Варна

Прием

РП-Айтос

Прием

РП-Гоце Делчев

Прием

РП-Крумовград

Прием

РП-Г.Оряховица

Прием

РП-Девня

Прием

РП-Бургас

Прием

РП-Петрич

Прием

РП-Кърджали

Прием

РП-Елена

Прием

РП Провадия

Прием

РП-Карнобат

Прием

РП-Разлог

Прием

РП-Момчилград

Прием

РП-Павликени

Прием

ОП-Добрич

Прием

РП-Малко Търново

Прием

РП-Сандански

Прием

 

ОП-Пазарджик

Прием

Изнесен прием

РП-Свищов

Прием

 

РП-Балчик

Прием

 

РП-Несебър

Прием

 

ОП-Видин

Прием/ Изнесен прием

РП-Велинград

Прием

 

ОП-Габрово

Прием/ Изнесен прием

 

РП-Генерал Тошево

Прием

Прием 2-ро шестмесечие 2019

 

РП-Поморие

Прием

 

РП-Белоградчик

Прием

РП-Пазарджик

Прием

РП-Габрово

Прием

РП-Добрич

Прием

Прием 2-ро шестмесечие 2019

РП-Средец

Прием

РП-Видин

Прием

РП-Панагюрище

Прием

РП-Дряново

Прием

РП-Каварна

Прием

РП-Царево

Прием

РП-Кула

Прием

РП-Пещера

Прием

РП-Севлиево

Прием

РП-Тервел

Прием

ОП-Сливен

Прием/ Изнесен прием

ОП-Враца

Прием

Изнесен прием

ОП-Пловдив

Прием/Изнесен прием

 

РП-Трявна

Прием

 

ОП-Разград

Прием

Изнесен прием

 

РП-Котел

Прием

 

РП-Бяла Слатина

Прием

 

РП-Бяла Слатина

2-ро шестмесечие 2019

РП-Асеновград

Прием

 

ОП-Ловеч

Прием/ Изнесен прием

РП-Исперих

Прием

 

РП-Нова Загора

Прием

 

РП-Враца

Прием

РП-Карлово

Прием

РП-Ловеч

Прием

РП-Кубрат

Прием

РП-Сливен

Прием

Прием 2-ро шестмесечие 2019

РП-Козлодуй

Прием

 

РП-Пловдив

Прием

 

РП-Луковит

Прием

 

РП-Разград

Прием

 

ОП-Ямбол

Прием

Изнесен прием

РП-Мездра

Прием

Прием 2-ро шестмесечие 2019

РП-Първомай

Прием

 

РП-Тетевен

Прием

 

ОП-Силистра

Изнесен прием

РП-Елхово

Прием

 

РП-Оряхово

Прием

ОП-Смолян

Прием/ Изнесен прием

РП-Троян

Прием

РП-Дулово

Прием

РП-Тополовград

Прием

ОП-Кюстендил

Изнесен прием

РП-Девин

Прием

ОП-Плевен

Прием/ Изнесен прием

РП-Силистра

Прием

РП-Ямбол

Прием

РП-Дупница

Прием

РП-Златоград

Прием

РП-Кнежа

Прием

РП-Тутракан

Прием

 

РП-Кюстендил

Прием

 

РП-Мадан

Прием

 

РП-Левски

Прием

 

ОП-Търговище

Прием

Изнесен прием

 

ОП-Монтана

Прием

Изнесен прием

РП-Чепеларе

Прием

 

РП-Никопол

Прием

 

РП-Омуртаг

Прием

 

 

РП-Берковица

Прием

РП-Смолян

Прием

РП-Плевен

Прием

РП-Попово

Прием

 

РП-Лом

Прием

 

ОП-Стара Загора

Прием

Изнесен прием

РП-Червен Бряг

Прием

 

РП-Търговище

Прием

 

 

РП-Монтана

Прием

РП-Гълъбово

Прием

 

ОП-Русе

Прием

Изнесен прием

ОП-Шумен

Прием

 

 

ОП-Перник

Прием/ Изнесен прием

РП-Казанлък

Прием

РП-Бяла

Прием

РП-Велики Преслав

Прием

 

РП-Брезник

Прием

РП-Раднево

Прием

РП-Русе

Прием

РП-Нови пазар

Прием

 

РП-Перник

Прием

РП-Стара Загора

Прием

 

РП-Шумен

Прием

 

РП-Радомир

Прием

РП-Чирпан

Прием

 

 

 

РП-Трън

Прием

 

ОП-Хасково

Изнесен прием

 

 

 

Софийска градска прокуратура

Прием

Изнесен прием

РП-Димитровград

Прием

 

 

 

 

Софийска районна прокуратура
Прием

РП-Ивайловград

Прием

 

 

 

ОП-София

Изнесен прием

Изнесен прием - промяна - 07.05.- 13.05.2019

РП-Свиленград

Прием

 

 

 

 

РП-Ботевград

Прием

РП-Харманли

Прием

 

 

 

РП-Елин Пелин

Прием

промяна в графика за 14.09.2018г.

РП-Хасково

Прием

 

 

 

РП-Етрополе

Прием

 

 

 

 

РП-Ихтиман

Прием

 

 

 

 

РП-Костинброд

Прием

 

 

 

 

РП-Пирдоп

Прием

 

 

 

 

РП-Самоков

Прием

 

 

 

 

РП-Своге

Прием

промяна в график

 

 

 

 

РП-Сливница

Прием

 

     

 

ВоАП

Прием

Изнесен прием

Апелативна специализирана прокуратура

Прием

 

ВОП-София

Прием

Специализирана прокуратураГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ЗАМЕСТНИК НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

ВОП-Пловдив

Прием

 

ВОП-Сливен

Прием

 

 

ПРАВИЛА

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

/Правилата за прием на граждани са в сила от 14.11.2016 г., съгласно Заповед № РД-02-29/31.10.2016 г. на главния прокурор/