Апелативна прокуратура – София обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността „Прокурорски помощник”
 • Резултати и класиране от конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура - София

  Резултати от конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура - София – една щатна бройка при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, проведен на 18.12.2017 г. и 19.12.2017 г., съгласно протокола на комисията, назначена със заповед № 1016 от 16.11.2017 г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, както следва:

  № по ред

  Име, презиме, фамилия

  Резултат

  1

  Благой Димитров Иванов 

  5,67

  2

  Мария Петьова Тодорова

  4,50

  3

  Мария Димитрова Борисова

  5,58

  4

  Мариета Танева Рухчева

  4,42

  5

  Владислав Илиянов Манолов

  4,00

  6

  Георги Тодоров Чолев

  4,17

  7

  Росица Тошкова Константинова

  6,00

  8

  Полина Стилиянова Пешева

  5,67

  9

  Антония Руменова Димитрова

  5,50

  10

  Ивайло Емилов Петров

  5,75

  11

  Йоана Романова Жиланова

  5,25

  12

  Теодор Стоянов Динев

  5,00

  13

  Месут Алиосман Хаджиосман

  4,50

  14

  Ралица Пламенова Терзиева

  5,00

  15

  Янислав Димчев Димов

  5,75

  16

  Валери Валериева Петрунова

  5,25

  17

  Вероника Емилова Иванова

  5,67

  18

  Ива Христова Христова

  4,83

  19

  Анита Христова Велева

  5,75

  20

  Иванина Валентинова Александрова

  4,00

  21

  Стефка Иванова Пелтекова

  5,92

  22

  Захари Димитров Велинов

  4,17

  23

  Руслана Владимирова Църнелова

  5,75

  24

  Мария-Десислава Станимирова Стаева

  5,42

  25

  Марина Миткова Рашкова

  5,33

  26

  Хараламби Ангелов Димов

  5,67

  27

  Иван Димитров Димитров

  5,83

  28

  Диляна Бориславова Николаева

  5,42

  29

  Димитър Борисов Бонев

  5,08

  30

  Руска Владимирова Църнелова

  5,33

  31

  Станислав Николов Колев

  5,33

  След преценка на представянето на всички кандидати комисията, на основание чл. 99 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България и в изпълнение на т. ІV от заповед № 916/13.10.2017 г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, КЛАСИРА кандидатите съобразно получения от тях резултат от оценяването им от събеседването, както следва:

  № на място в класирането

  Име, презиме, фамилия

  Резултат

  1

  Росица Тошкова Константинова

  6,00

  2

  Стефка Иванова Пелтекова

  5,92

  3

  Иван Димитров Димитров

  5,83

  4

  Ивайло Емилов Петров

  5,75

  4

  Янислав Димчев Димов

  5,75

  4

  Анита Христова Велева

  5,75

  4

  Руслана Владимирова Църнелова

  5,75

  5

  Благой Димитров Иванов 

  5,67

  5

  Полина Стилиянова Пешева

  5,67

  5

  Вероника Емилова Иванова

  5,67

  5

  Хараламби Ангелов Димов

  5,67

  6

  Мария Димитрова Борисова

  5,58

  7

  Антония Руменова Димитрова

  5,50

  8

  Мария-Десислава Станимирова Стаева

  5,42

  8

  Диляна Бориславова Николаева

  5,42

  9

  Марина Миткова Рашкова

  5,33

  9

  Руска Владимирова Църнелова

  5,33

  9

  Станислав Николов Колев

  5,33

  10

  Йоана Романова Жиланова

  5,25

  10

  Валери Валериева Петрунова

  5,25

  11

  Димитър Борисов Бонев

  5,08

  12

  Теодор Стоянов Динев

  5,00

  12

  Ралица Пламенова Терзиева

  5,00

  13

  Ива Христова Христова

  4,83

  14

  Мария Петьова Тодорова

  4,50

  14

  Месут Алиосман Хаджиосман

  4,50

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура – София – една щатна бройка при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда

  С П И С Ъ К

  на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура – София – една щатна бройка при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда

          

  На основание чл. 97, ал. 3 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България и протокол от 22.11.2017 г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № 1016 от 16.11.2017 г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, се обявяват допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” – една щатна бройка при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, както следва:

  № по ред

  Име, презиме, фамилия

  адм. № на завеждане

  1.

  Благой Димитров Иванов

  395/2017 г.

  2.

  Велина Филипова Вълчева

  402/2017 г.

  3.

  Мария Петьова Тодорова

  408/2017 г.

  4.

  Мария Димитрова Борисова

  410/2017 г.

  5.

  Мариета Танева Рухчева

  419/2017 г.

  6.

  Ниделина Пеева Степанова

  420/2017 г.

  7.

  Владислав Илиянов Манолов

  425/2017 г.

  8.

  Георги Теодоров Чолев

  428/2017 г.

  9.

  Росица Тошкова Константинова

  429/2017 г.

  10.

  Полина Стилиянова Пешева

  431/2017 г.

  11.

  Антония Руменова Димитрова

  433/2017 г.

  12.

  Ивайло Емилов Петров

  437/2017 г.

  13.

  Йоана Романова Жиланова

  438/2017 г.

  14.

  Теодор Стоянов Динев

  445/2017 г.

  15.

  Йорданка Благоева Бучинска

  446/2017 г.

  16.

  Месут Алиосман Хаджиосман

  448/2017 г.

  17.

  Ралица Пламенова Терзиева

  449/2017 г.

  18.

  Янислав Димчев Димов

  452/2017 г.

  19.

  Валери Валериева Петрунова

  454/2017 г.

  20.

  Светослав Николаев Николов

  455/2017 г.

  21.

  Александър Манчев Манчев

  459/2017 г.

  22.

  Вероника Емилова Иванова

  460/2017 г.

  23.

  Ива Христова Христова

  462/2017 г.

  24.

  Анита Христова Велева

  464/2017 г.

  25.

  Иванина Валентинова Александрова

  468/2017 г.

  26.

  Стефка Иванова Пелтекова

  470/2017 г.

  27.

  Ина Давидова Велева

  471/2017 г.

  28.

  Захари Димитров Велинов

  473/2017 г.

  29.

  Руслана Владимирова Църнелова

  474/2017 г.

  30.

  Димитър Василев Генов

  475/2017 г.

  31.

  Мария-Десислава Станимирова Стаева

  476/2017 г.

  32.

  Марина Миткова Рашкова

  477/2017 г.

  33.

  Хараламби Ангелов Димов

  478/2017 г.

  34.

  Иван Димитров Димитров

  479/2017 г.

  35.

  Тони Цонев Цонев

  480/2017 г.

  36.

  Диляна Бориславова Николаева

  481/2017 г.

  37.

  Димитър Борисов Бонев

  482/2017 г.

  38.

  Димитър Василев Костадинов

  483/2017 г.

  39.

  Драгомир Венчев Борисов

  484/2017 г.

  40.

  Руска Владимирова Църнелова

  487/2017 г.

  41.

  Станислав Николов Колев

  488/2017 г.

          

           Няма недопуснати кандидати.

            Събеседването с допуснатите до участие кандидати ще се проведе, както следва:

  На 18.12.2017 г. от 9.00 часа - за кандидатите от списъка с поредни номера от № 1 до № 11 включително;

  На 18.12.2017 г. от 13.00 часа - за кандидатите от списъка с поредни номера от № 12 до № 21 включително;

  На 19.12.2017 г. от 9.00 часа - за кандидатите от списъка с поредни номера от № 22 до № 31 включително.

  На 19.12.2017 г. от 13.00 часа - за кандидатите от списъка с поредни номера от № 32 до № 41 включително.    

  По време на събеседването се разрешава кандидатите да ползват нормативни актове.

  Събеседването ще се проведе в заседателната зала на Апелативна прокуратура – София, ул. „Антим І” № 17, ет. 8. Апелативна прокуратура – София обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността „Прокурорски помощник” – една щатна бройка при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда

Описание на длъжността: Прокурорският помощник подпомага прокурорите в работата им, като изпълнява следните функции: изготвя проекти на прокурорски актове; изготвя проекти на отговори на писма и сигнали; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; изготвя писмени становища по конкретни въпроси; участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове; във връзка със служебната си дейност няма право да дава правни съвети и мнения на страните, на процесуалните им пълномощници или на трети лица. Пряко подчинен е на административния ръководител на Апелативна прокуратура – София.

Общи изисквания към кандидатите съгласно чл. 91 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ): Кандидатът да е лице, което: е български гражданин; е навършило пълнолетие; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

Общи изисквания към кандидатите съгласно чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ във връзка с чл. 107а от Кодекса на труда: Кандидатът да е лице, което: не би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което са във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; не е народен представител; не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.  

Изисквания към кандидатите съгласно чл. 162 от ЗСВ: Кандидатът да е лице, което: притежава само българско гражданство; има висше образование по специалността „Право”; е преминало стажа, определен от ЗСВ, и е придобило юридическа правоспособност; притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване.

Допълнителни изисквания: компютърна грамотност – MS Office; умения за работа с правно – информационни системи; организираност и експедитивност; комуникативност; умения за работа в екип; владеенето на чужд език е предимство.

Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на два етапа: първи етап - по документи и втори етап – събеседване по въпроси във връзка с практическото прилагане на законите, свързани с основните задължения на прокурорския помощник (чл. 246а, ал. 2 от ЗСВ и чл. 65, ал. 4 от ПАПРБ).

Кандидатите ще бъдат оценявани по шестобалната система и крайната оценка ще бъде средноаритметичен резултат от оценките на членовете на конкурсната комисия. Комисията ще класира само успешно издържалите конкурса кандидати. За успешно издържали конкурса ще се считат кандидатите, получили обща оценка, не по–ниска от 4.50.

Необходими документи: писмено заявление за участие в конкурса; автобиография, подписана от кандидата; декларация от кандидата съгласно чл. 95, ал. 2, т. 1 от ПАПРБ; декларация от кандидата съгласно чл. 95, ал. 2, т. 2 от ПАПРБ  за липсата на обстоятелства по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда; декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ; заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) от удостоверение за юридическа правоспособност; заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт, за съдебни служители; медицинско свидетелство за работа; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; други документи по преценка на кандидата. 

Срок за подаване на документите: един месец от датата на публикуване на обявата.

За получаване на декларации по чл. 95, ал. 2, т.1  и чл. 95, ал. 2, т. 2 от Правилника за администрацията на ПРБ и приемане на документите – гр. София, ул. „Антим І” № 17, ет. 7, ст. 721, работно време: 8.30 – 17.00 часа.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, ще бъдат публикувани на сайтовете на ПРБ, АП – София и на информационното табло в АП - София.

На основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите за запознаване при подаване на документите.

За справки: тел. 02/981 51 50.

 

Обявата е публикувана във в-к „Сега“ на 17.10.2017 г.