Структура и организация

Във Военно-окръжна прокуратура - София работят прокурори, военни следователи и съдебни служители, които се ръководят от Административен ръководител Военноокръжен прокурор и двама Заместници на Административния ръководител - Заместници на Военноокръжния прокурор.

Военните магистрати се назначават след проведен конкурс, избор от Висшия съдебен съвет и присвояване на офицерско звание.

Прочети повече

Контакти

Информационен център за работа с граждани

Работи от 08.30 до 17.00 ч. без прекъсване

Военно-окръжна прокуратура - София

1003 гр.София, ул. "Позитано" №24А
тел.: 02/921 6061
тел. деловодство: 02/921 6037, 
факс: 02/981 9349
e-mail: [email protected]

Виж повече

Провери преписка

Изпрати сигнал

Сигнали към прокуратурата могат да бъдат подавани в електронен вид чрез попълване на форма.

В сигнала си трябва да включите достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – трите имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.

Изпрати сигнал

Изберете прокуратура от картата, за да видите нейното местоположение и актуална информация от нея. Използвайте контролите върху картата (+ и -), за да промените мащаба.

На картата, различните видове прокуратури са показани както следва:

  • - Прокуратура на Република България
  • - Апелативни прокуратури
  • - Военни прокуратури
  • - Окръжни прокуратури
  • - Районни прокуратури