Р Е Г И С Т Ъ Р на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт, подадени от съдебните служители във СРП
Пореден № Дата на завеждане Име на Декларатор Длъжност Декларация
1 10.07.2018 г. АДРИАНА ПОПОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
2 10.07.2018 г. АДРИАНА УЗУНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
3 17.08.2018 г. АЛБЕНА БЕЛЧЕВА-ПЕТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
4 10.07.2018 г. АЛБЕНА ПЪРВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
5 16.07.2018 г. АЛЕКС АЛЕКСИЕВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
6 10.07.2018 г. АЛЕКСАНДРИНА ДОБРЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
7 10.07.2018 г. АЛЕКСАНДРИНА МИХАЙЛОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА
8 10.07.2018 г. АНДРЕЙ СТАВРЕВ ШОФЬОР - ПРИЗОВКАР
9 10.07.2018 г. АНЕЛИЯ ПЕТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
10 10.07.2018 г. АНЕТА МИЛУШЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
11 10.07.2018 г. АНЕТА БОНИНСКА ССИ
12 10.07.2018 г. АНИТА КОСТАДИНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
13 10.07.2018 г. АННА АНКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
14 10.07.2018 г. АНТОАНЕТА ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
15 10.07.2018 г. АНТОАНЕТА МАРКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
16 10.07.2018 г. АСЯ СЛАВОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
17 10.07.2018 г. АСЯ АНГЕЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
18 10.07.2018 г. АТАНАСКА ДАШЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
19 10.07.2018 г. БИЛЯНА СЕСТРИМСКА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
20 10.07.2018 г. БИСЕРКА МЕРДЖАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
21 10.07.2018 г. БОРИСЛАВА КОСТОВА ПРИЗОВКАР
22 10.07.2018 г. ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
23 10.07.2018 г. ВАЛЕНТИНА ТУФАР-СТОЙНЕВА ЗАВ. СЛУЖБА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ
24 10.07.2018 г. ВАНЯ  ГЕЛОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА
25 10.07.2018 г. ВАНЯ ПЕТКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
26 10.07.2018 г. ВАНЯ ГРОЗДАНОВА Главен специапист - адм. дейност
27 10.07.2018 г. ВАСИЛИНА СТАНКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
28 10.07.2018 г. ВАСИЛКА КОЛЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
29 10.07.2018 г. ВАСИЛКА АНГЕЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
30 10.07.2018 г. ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
31 10.07.2018 г. ВЕЛИЧКА КЕФИЛЕВА-ФАН ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА
32 10.07.2018 г. ВЕНЕЦИЯ БОЖИЧКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
33 10.07.2018 г. ВЕРОНИКА ФИЛИПОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА
34 10.07.2018 г. ВЕСЕЛА ЦВЕТКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
35 10.07.2018 г. ВЕСЕЛКА ЕВСТАТИЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
36 10.07.2018 г. ВЕСЕЛКА СТРУМИНА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
37 10.07.2018 г. ВЕСКА ПЕТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
38 10.07.2018 г. ВЕСКА ГЕОРГИЕВА-МИЛАНОВА Гл. специалист счетоводител
39 10.07.2018 г. ВИКТОРИЯ ФИЛЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
40 10.07.2018 г. ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА
41 10.07.2018 г. ГАБРИЕЛА ПЕТКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
42 10.07.2018 г. ГАБРИЕЛА МУТАФОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
43 10.07.2018 г. ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА
44 10.07.2018 г. ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
45 10.07.2018 г. ГЕРГАНА КОСТОВА Главен специапист - адм. дейност
46 10.07.2018 г. ГЕРГАНА ВИДЕНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
47 10.07.2018 г. ГЛОРИЯ НАЗАРИ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
48 10.07.2018 г. ДАНИЕЛА МАВРОВА ЧИСТАЧ
49 10.07.2018 г. ДАНИЕЛА МОДЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
50 10.07.2018 г. ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ПРИЗОВКАР
51 10.07.2018 г. ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
52 10.07.2018 г. ДИАНА ДИМИТРОВА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР
53 10.07.2018 г. ДИМА КУЮМДЖИЕВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА
54 10.07.2018 г. ДИМИТРИНА ДИМКИНА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА
55 ДИМИТРИНА ДАНАИЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
56 10.07.2018 г. ДИМИТЪР ВЕЛЕВ ШОФЬОР - ПРИЗОВКАР
57 10.07.2018 г. ДИЯНА КОЛЕВА Главен специапист - адм. дейност
58 10.07.2018 г. ДОРА СОКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
59 10.07.2018 г. ЕВЕЛИНА МАДЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
60 10.07.2018 г. ЕВЕЛИНА АТАНАСОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА
61 10.07.2018 г. ЕВЕЛИНА РАДЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
62 10.07.2018 г. ЕЛВИРА МЕЙЦОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
63 10.07.2018 г. ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
64 10.07.2018 г. ЕЛЕНА ЧОЛАКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
65 10.07.2018 г. ЕЛЕНА ТАСКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
66 10.07.2018 г. ЕМИЛИЯ ЗЛАТАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
67 10.07.2018 г. ЕМИЛИЯ ДЕНКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
68 10.07.2018 г. ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
69 10.07.2018 г. ЕМИЛИЯ ЗДРАВКОВА ПОПОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА
70 10.07.2018 г. ЕМИЛИЯ МАЛЕШЕВСКА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
71 10.07.2018 г. ЕМИЛИЯ ГЕРГИНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
72 10.07.2018 г. ЖАНА САВЧЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
73 10.07.2018 г. ЖАНЕТ КОВАЧЕВА-НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
74 10.07.2018 г. ЗДРАВКА ПОПОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
75 10.07.2018 г. ЗЛАТИНКА ИЛЧОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
76 10.07.2018 г. ЗЛАТКА МОНЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
77 10.07.2018 г. ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
78 10.07.2018 г. ЗЛАТКА НИКОЛОВА ЧИСТАЧ
79 10.07.2018 г. ИВАНКА ДИМИТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
80 10.07.2018 г. ИВАНКА ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
81 10.07.2018 г. ИВАНКА ДОБРЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
82 10.07.2018 г. ИВЕЛИНА ВЕНЧЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
83 10.07.2018 г. ИВЕТА ДИНЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
84 10.07.2018 г. ИЛИЯНА СТОЯНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
85 10.07.2018 г. ИРЕНА ПЕТРОВА Гл.специалист - счетоводител
86 10.07.2018 г. ИРЕНА ВЕЛЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
87 10.07.2018 г. ИРЕНА ГЪЛЪБОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
88 10.07.2018 г. ЙОАН ДРАГАНОВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
89 10.07.2018 г. КАМЕЛИЯ ЗАХАРИНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
90 10.07.2018 г. КАМЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ПРИЗОВКАР
91 10.07.2018 г. КАТЯ ГЕКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
92 10.07.2018 г. КАТЯ ТРИФОНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
93 10.07.2018 г. КИРИЛ ИВАНОВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
94 10.07.2018 г. КОНСТАНТИН СТОЯНОВ ШОФЬОР - ПРИЗОВКАР
95 10.07.2018 г. КРАСИМИР ДРАГАНОВ ПРИЗОВКАР
96 10.07.2018 г. КРАСИМИРА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
97 10.07.2018 г. КРУМ ГРИГОРОВ Гл.специалист поддръжка сгради
98 10.07.2018 г. ЛИЛИ МАДЖАРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
99 10.07.2018 г. ЛИЛИЯ СТРАТИЕВА СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР
100 10.07.2018 г. ЛОРА ГЕНЧЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
101 10.07.2018 г. ЛОРА ВЛЪЧКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
102 10.07.2018 г. ЛОРЕТА МАРИНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
103 10.07.2018 г. ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ШОФЬОР - ПРИЗОВКАР
104 10.07.2018 г. ЛЮДМИЛА АНДОНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
105 10.07.2018 г. МАРГАРИТ ЧОЛПАНОВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
106 10.07.2018 г. МАРГАРИТА БАРЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
107 10.07.2018 г. МАРИАН ГЕОРГИЕВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
108 10.07.2018 г. МАРИАНА СТАМЕНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
109 10.07.2018 г. МАРИАНА БАЙДАКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
110 10.07.2018 г. МАРИАНА БОДУРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
111 10.07.2018 г. МАРИЯ АСЕНОВА АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
112 10.07.2018 г. МАРИЯ ДАВИДКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
113 10.07.2018 г. МАРИЯ БОЖКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
114 10.07.2018 г. МАРИЯНА ЯЖЕКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
115 10.07.2018 г. МАРИЯНА МИХАЙЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
116 10.07.2018 г. МАРИЯНКА ГРЪНЧАРСКА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
117 10.07.2018 г. МАЯ ИВАНОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА
118 10.07.2018 г. МАЯ УИЛЪРТЪН СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
119 10.07.2018 г. МАЯ КРЪСТЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
120 10.07.2018 г. МИЛЕНА ГЕОРЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
121 10.07.2018 г. МИЛЕНА МЕЧЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
122 10.07.2018 г. МОНИКА БОРИСОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
123 10.07.2018 г. НАДЕЖДА КРЪСТЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
124 10.07.2018 г. НАДЯ ХИСОУ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
125 10.07.2018 г. НАТАЛИЯ ДАБИЖЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
126 10.07.2018 г. НЕЛИ ТАШЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
127 10.07.2018 г. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ПРИЗОВКАР
128 10.07.2018 г. НИКОЛАЙ МАРКОВ Експерт.връзки с обществеността
129 10.07.2018 г. НОРА ПЕТРОВА Гл.специалист-счетоводител
130 10.07.2018 г. ПАВЛИНА КИРЯНСКА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
131 10.07.2018 г. ПАУЛИНА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
132 10.07.2018 г. ПЕПА ЙОРДАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
133 10.07.2018 г. ПЕТРАНА ЦЕНКИНА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
134 10.07.2018 г. ПЕТРАНКА СИМОНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
135 10.07.2018 г. ПЕТРУНКА КАНГАЛОВА ЧИСТАЧ
136 10.07.2018 г. ПЕТЯ АЛЕКСИЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
137 10.07.2018 г. ПЕТЯ КАРАДЖОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
138 10.07.2018 г. ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ШОФЬОР - ПРИЗОВКАР
139 20.08.2018 г. ПОЛИНА ВИДОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
140 10.07.2018 г. РАДОСЛАВА ТОДОРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
141 10.07.2018 г. РАДОСТИНА ПЕТРОВА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
142 10.07.2018 г. РОСИЦА БАЧЕВА ЧИСТАЧ
143 10.07.2018 г. РОСИЦА МЛАДЕНОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА
144 10.07.2018 г. РОСИЦА СЕРГИЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
145 10.07.2018 г. РУМЕН ПАСКОВ СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР
146 10.07.2018 г. САВИНА ТАСКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
147 10.07.2018 г. САВИНА ЗАХАРИЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
148 10.07.2018 г. САША НАЙДЕНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
149 10.07.2018 г. САШКА ГОРЯНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
150 10.07.2018 г. САШКА ГЕОРГИЕВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА
151 10.07.2018 г. СВЕТЛАНА МИНЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
152 10.07.2018 г. СИЛВИЯ ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
153 10.07.2018 г. СИМОНА ТРИЧКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
154 10.07.2018 г. СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
155 10.07.2018 г. СНЕЖАНА АТАНАСОВА ЧИСТАЧ
156 10.07.2018 г. СОНЯ МАДЖИРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
157 СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА
158 10.07.2018 г. СТАНИСЛАВА ГОГОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
159 10.07.2018 г. СТЕЛА СТОЙКОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА
160 10.07.2018 г. СТЕФАНИ ПЪРЖОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
161 10.07.2018 г. СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
162 10.07.2018 г. СТЕФАНКА БАЧЕВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА
163 10.07.2018 г. СТОЙКА НИКОЛОВА Главен специапист - адм. дейност
164 10.07.2018 г. ТАНЯ ФРЕНКЕВА ДОМАКИН
165 10.07.2018 г. ТЕОДОРА РОШКЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
166 10.07.2018 г. ТЕОДОРА ДАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
167 10.07.2018 г. ФИЛИПА БОЖИЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
168 10.07.2018 г. ХРИСТИНА ДИМИТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
169 10.07.2018 г. ХРИСТИНА БОТЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
170 10.07.2018 г. ЦВЕТАНКА СТОИЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
171 10.07.2018 г. ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
172 10.07.2018 г. ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
173 10.07.2018 г. ЦВЕТОМИР МИЛАНОВ СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР
174 10.07.2018 г. ЦВЕТОМИРА АНГЕЛОВА ПРИЗОВКАР
175 10.07.2018 г. ЦОНКА РАДЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
176 10.07.2018 г. ЮЛИЯНА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

Р Е Г И С Т Ъ Р на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, подадени от съдебните служители във СРП
Пореден № Дата на завеждане Име на Декларатор Длъжност Декларация
1 06.06.2018 г. АДРИАНА ПОПОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
2 06.06.2018 г. АДРИАНА УЗУНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
3 06.06.2018 г. АЛБЕНА БЕЛЧЕВА-ПЕТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
4 06.06.2018 г. АЛБЕНА ПЪРВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
5 06.06.2018 г. АЛЕКС АЛЕКСИЕВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
6 06.06.2018 г. АЛЕКСАНДРИНА ДОБРЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
7 06.06.2018 г. АЛЕКСАНДРИНА МИХАЙЛОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА  
8 06.06.2018 г. АНЕЛИЯ ПЕТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
9 06.06.2018 г. АНЕТА МИЛУШЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
10 06.06.2018 г. АНЕТА БОНИНСКА ССИ  
11 06.06.2018 г. АНИТА КОСТАДИНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
12 06.06.2018 г. АННА АНКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
13 06.06.2018 г. АНТОАНЕТА ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
14 06.06.2018 г. АНТОАНЕТА МАРКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
15 06.06.2018 г. АСЯ СЛАВОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
16 06.06.2018 г. АСЯ АНГЕЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
17 06.06.2018 г. АТАНАСКА ДАШЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
18 06.06.2018 г. БИЛЯНА СЕСТРИМСКА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
19 06.06.2018 г. БИСЕРКА МЕРДЖАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
20 06.06.2018 г. БОРИСЛАВА КОСТОВА ПРИЗОВКАР  
21 06.06.2018 г. ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
22 06.06.2018 г. ВАЛЕНТИНА ТУФАР-СТОЙНЕВА ЗАВ. СЛУЖБА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ  
23 06.06.2018 г. ВАНЯ  ГЕЛОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА  
24 06.06.2018 г. ВАНЯ ПЕТКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
25 ВАНЯ ГРОЗДАНОВА Главен специапист - адм. дейност  
26 06.06.2018 г. ВАСИЛИНА СТАНКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
27 06.06.2018 г. ВАСИЛКА КОЛЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
28 06.06.2018 г. ВАСИЛКА АНГЕЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
29 06.06.2018 г. ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
30 06.06.2018 г. ВЕЛИЧКА КЕФИЛЕВА-ФАН ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА  
31 06.06.2018 г. ВЕНЕЦИЯ БОЖИЧКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
32 06.06.2018 г. ВЕРОНИКА ФИЛИПОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА  
33 06.06.2018 г. ВЕСЕЛА ЦВЕТКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
34 06.06.2018 г. ВЕСЕЛКА ЕВСТАТИЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
35 06.06.2018 г. ВЕСЕЛКА СТРУМИНА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
36 06.06.2018 г. ВЕСКА ПЕТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
37 ВЕСКА ГЕОРГИЕВА-МИЛАНОВА Гл. специалист счетоводител  
38 06.06.2018 г. ВИКТОРИЯ ФИЛЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
39 06.06.2018 г. ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА  
40 06.06.2018 г. ГАБРИЕЛА ПЕТКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
41 06.06.2018 г. ГАБРИЕЛА МУТАФОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
42 06.06.2018 г. ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА  
43 06.06.2018 г. ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
44 06.06.2018 г. ГЕРГАНА КОСТОВА Главен специапист - адм. дейност  
45 06.06.2018 г. ГЕРГАНА ВИДЕНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
46 06.06.2018 г. ГЛОРИЯ НАЗАРИ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
47 06.06.2018 г. ДАНИЕЛА МОДЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
48 06.06.2018 г. ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ПРИЗОВКАР  
49 06.06.2018 г. ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
50 06.06.2018 г. ДИАНА ДИМИТРОВА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР  
51 06.06.2018 г. ДИМА КУЮМДЖИЕВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА  
52 06.06.2018 г. ДИМИТРИНА ДИМКИНА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА  
53 06.06.2018 г. ДИМИТРИНА ДАНАИЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
54 ДИЯНА КОЛЕВА Главен специапист - адм. дейност  
55 06.06.2018 г. ДОРА СОКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
56 06.06.2018 г. ЕВЕЛИНА МАДЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
57 06.06.2018 г. ЕВЕЛИНА АТАНАСОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА  
58 06.06.2018 г. ЕВЕЛИНА РАДЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
59 06.06.2018 г. ЕЛВИРА МЕЙЦОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
60 06.06.2018 г. ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
61 06.06.2018 г. ЕЛЕНА ЧОЛАКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
62 06.06.2018 г. ЕЛЕНА ТАСКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
63 06.06.2018 г. ЕМИЛИЯ ЗЛАТАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
64 06.06.2018 г. ЕМИЛИЯ ДЕНКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
65 06.06.2018 г. ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
66 06.06.2018 г. ЕМИЛИЯ МАЛЕШЕВСКА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
67 06.06.2018 г. ЕМИЛИЯ ГЕРГИНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
68 06.06.2018 г. ЖАНА САВЧЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
69 06.06.2018 г. ЖАНЕТ КОВАЧЕВА-НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
70 06.06.2018 г. ЗДРАВКА ПОПОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
71 06.06.2018 г. ЗЛАТИНКА ИЛЧОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
72 06.06.2018 г. ЗЛАТКА МОНЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
73 06.06.2018 г. ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
74 06.06.2018 г. ИВАНКА ДИМИТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
75 06.06.2018 г. ИВАНКА ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
76 06.06.2018 г. ИВАНКА ДОБРЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
77 06.06.2018 г. ИВЕЛИНА ВЕНЧЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
78 06.06.2018 г. ИВЕТА ДИНЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
79 06.06.2018 г. ИЛИЯНА СТОЯНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
80 ИРЕНА ПЕТРОВА Гл.специалист - счетоводител  
81 06.06.2018 г. ИРЕНА ВЕЛЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
82 06.06.2018 г. ИРЕНА ГЪЛЪБОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
83 06.06.2018 г. ЙОАН ДРАГАНОВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
84 06.06.2018 г. КАМЕЛИЯ ЗАХАРИНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
85 06.06.2018 г. КАМЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ПРИЗОВКАР  
86 06.06.2018 г. КАТЯ ГЕКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
87 06.06.2018 г. КАТЯ ТРИФОНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
88 06.06.2018 г. КИРИЛ ИВАНОВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
89 06.06.2018 г. КРАСИМИР ДРАГАНОВ ПРИЗОВКАР  
90 06.06.2018 г. КРАСИМИРА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
91 КРУМ ГРИГОРОВ Гл.специалист поддръжка сгради  
92 06.06.2018 г. ЛИЛИ МАДЖАРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
93 06.06.2018 г. ЛИЛИЯ СТРАТИЕВА СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР  
94 06.06.2018 г. ЛОРА ГЕНЧЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
95 06.06.2018 г. ЛОРА ВЛЪЧКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
96 06.06.2018 г. ЛОРЕТА МАРИНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
97 06.06.2018 г. ЛЮДМИЛА АНДОНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
98 06.06.2018 г. МАРГАРИТ ЧОЛПАНОВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
99 06.06.2018 г. МАРГАРИТА БАРЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
100 06.06.2018 г. МАРИАН ГЕОРГИЕВ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
101 06.06.2018 г. МАРИАНА СТАМЕНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
102 06.06.2018 г. МАРИАНА БАЙДАКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
103 06.06.2018 г. МАРИАНА БОДУРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
104 06.06.2018 г. МАРИЯ АСЕНОВА АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР  
105 06.06.2018 г. МАРИЯ ДАВИДКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
106 06.06.2018 г. МАРИЯ БОЖКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
107 06.06.2018 г. МАРИЯНА ЯЖЕКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
108 06.06.2018 г. МАРИЯНА МИХАЙЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
109 МАРИЯНКА ГРЪНЧАРСКА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
110 06.06.2018 г. МАЯ ИВАНОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА  
111 06.06.2018 г. МАЯ УИЛЪРТЪН СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
112 06.06.2018 г. МАЯ КРЪСТЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
113 06.06.2018 г. МИЛЕНА ГЕОРЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
114 06.06.2018 г. МИЛЕНА МЕЧЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
115 06.06.2018 г. МОНИКА БОРИСОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
116 06.06.2018 г. НАДЕЖДА КРЪСТЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
117 06.06.2018 г. НАДЯ ХИСОУ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
118 06.06.2018 г. НАТАЛИЯ ДАБИЖЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
119 06.06.2018 г. НЕЛИ ТАШЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
120 06.06.2018 г. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ПРИЗОВКАР  
121 06.06.2018 г. НИКОЛАЙ МАРКОВ Експерт.връзки с обществеността  
122 НОРА ПЕТРОВА Гл.специалист-счетоводител  
123 06.06.2018 г. ПАВЛИНА КИРЯНСКА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
124 06.06.2018 г. ПАУЛИНА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
125 06.06.2018 г. ПЕПА ЙОРДАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
126 06.06.2018 г. ПЕТРАНА ЦЕНКИНА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
127 06.06.2018 г. ПЕТРАНКА СИМОНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
128 06.06.2018 г. ПЕТЯ АЛЕКСИЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
129 06.06.2018 г. ПЕТЯ КАРАДЖОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
130 ПОЛИНА ВИДОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
131 06.06.2018 г. РАДОСЛАВА ТОДОРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
132 06.06.2018 г. РАДОСТИНА ПЕТРОВА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ  
133 06.06.2018 г. РОСИЦА МЛАДЕНОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА  
134 06.06.2018 г. РОСИЦА СЕРГИЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
135 06.06.2018 г. РУМЕН ПАСКОВ СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР  
136 06.06.2018 г. САВИНА ТАСКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
137 06.06.2018 г. САВИНА ЗАХАРИЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
138 06.06.2018 г. САША НАЙДЕНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
139 06.06.2018 г. САШКА ГОРЯНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
140 06.06.2018 г. САШКА ГЕОРГИЕВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА  
141 06.06.2018 г. СВЕТЛАНА МИНЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
142 06.06.2018 г. СИЛВИЯ ИВАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
143 06.06.2018 г. СИМОНА ТРИЧКОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
144 06.06.2018 г. СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
145 06.06.2018 г. СОНЯ МАДЖИРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
146 06.06.2018 г. СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА  
147 06.06.2018 г. СТАНИСЛАВА ГОГОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
148 06.06.2018 г. СТЕЛА СТОЙКОВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА  
149 06.06.2018 г. СТЕФАНИ ПЪРЖОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
150 06.06.2018 г. СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
151 06.06.2018 г. СТЕФАНКА БАЧЕВА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА  
152 СТОЙКА НИКОЛОВА Главен специапист - адм. дейност  
153 06.06.2018 г. ТЕОДОРА РОШКЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
154 06.06.2018 г. ТЕОДОРА ДАНОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
155 06.06.2018 г. ФИЛИПА БОЖИЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
156 06.06.2018 г. ХРИСТИНА ДИМИТРОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
157 06.06.2018 г. ХРИСТИНА БОТЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
158 06.06.2018 г. ЦВЕТАНКА СТОИЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
159 06.06.2018 г. ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
160 06.06.2018 г. ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
161 08.06.2018 г. ЦВЕТОМИР МИЛАНОВ СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР  
162 06.06.2018 г. ЦВЕТОМИРА АНГЕЛОВА ПРИЗОВКАР  
163 06.06.2018 г. ЦОНКА РАДЕВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ  
164 06.06.2018 г. ЮЛИЯНА НИКОЛОВА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ