Софийска районна прокуратура

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 02.01.2019 г. Йоана Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
2 02.01.2019 г. Елеонора Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
3 28.01.2019 г. Ваня Хаджиева Прокурорски помощник Декларация по чл.35
4 29.01.2019 г. Таня Обретенова - Пилищарова Прокурорски помощник Декларация по чл.35
5 29.01.2019 г. Борислава Изполджийска Прокурорски помощник Декларация по чл.35
6 29.01.2019 г. Милена Гоцова Прокурорски помощник Декларация по чл.35
7 29.01.2019 г. Гергана Балавесова Прокурорски помощник Декларация по чл.35
8 29.01.2019 г. Илияна Йорданова Прокурорски помощник Декларация по чл.35
9 29.01.2019 г. Николай Николов Прокурорски помощник Декларация по чл.35
10 01.03.2019 г. Красимира Панчева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
11 01.03.2019 г. Красимира Ванкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
12 01.03.2019 г. Мира Турнакова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
13 05.03.2019 г. Райна Ценева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
14 01.04.2019 г. Павлина Георгиева Хигиенист Декларация по чл.35
15 04.04.2019 г. Мая Каменова Хигиенист Декларация по чл.35
16 02.05.2019 г. Ивайло Стоянов Младши специалист - домакин Декларация по чл.35
17 13.05.2019 г. Генаги Борисов Съдебен деловодител Декларация по чл.35
18 20.05.2019 г. Катина Петрова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
19 03.06.2019 г. Милена Младенова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
20 22.07.2019 г. Величка Асенова Главен специалист-счетоводител Декларация по чл. 35
21 22.07.2019 г. Милена Николова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35
22 01.08.2019 г. Добромир Бояджиев Съдебен деловодител Декларация по чл. 35
23 20.08.2019 г. Антоанета Апостолова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
24 13.09.2019 г. Лорита Младенова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35
25 02.09.2019 г. Цецка Кръстева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
26 02.09.2019 г. Биляна Вутова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
27 09.09.2019 г. Милена Божанова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
28 17.11.2019 г. Емил Карев Прокурорски помощник Декларация по чл.35
29 02.10.2019 г. Елица Соколова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
30 01.10.2019 г. Тодорка Милованова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
31 24.10.2019 г. Гинка Тодорова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
32 28.10.2019 г. Антония Пенкова Прокурорски помощник Декларация по чл.35
33 14.11.2019 г. Юлия Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
34 15.11.2019 г. Мариана Масалджийска Съдебен деловодител Декларация по чл.35
35 18.11.2019 г. Михаела Илова Съдебен деловодител Декларация по чл.35

Софийска районна прокуратура

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 15.01.2019 г. Йоана Иванова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
2 31.01.2019 г. Борислава Изполджийска Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
3 31.01.2019 г. Гергана Балавесова Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
4 31.01.2019 г. Николай Николов Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
5 31.01.2019 г. Таня Обретенова - Пилищарова Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
6 01.02.2019 г. Ваня Хаджиева Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
7 01.02.2019 г. Илияна Йорданова Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
8 01.02.2019 г. Милена Гоцова Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
9 13.02.2019 г. Елеонора Иванова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
10 13.03.2019 г. Красимира Ванкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
11 20.03.2019 г. Красимира Панчева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
12 21.03.2019 г. Райна Ценева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
13 28.03.2019 г. Мира Турнакова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
14 13.05.2019 г. Таня Френкева Домакин ZPKONPI_D35A1T2-2
15 14.05.2019 г. Константин Стоянов Шофьор-призовкар ZPKONPI_D35A1T2-2
16 23.05.2019 г. Генаги Борисов Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
17 29.05.2019 г. Катина Петрова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
18 31.05.2019 г. Ивайло Стоянов Младши специалист - домакин ZPKONPI_D35A1T2-2
19 17.06.2019 г. Милена Младенова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
20 31.07.2019 г. Величка Асенова Главен специалист-счетоводител ZPKONPI_D35A1T2-2
21 12.08.2019 г. Милена Николова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
22 27.08.2019 г. Антоанета Апостолова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
23 02.09.2019 г. Добромир Бояджиев Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
24 13.09.2019 г. Лорита Младенова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
25 11.09.2019 г. Елица Соколова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
26 12.09.2019 г. Биляна Вутова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
27 02.10.2019 г. Милена Божанова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
28 22.10.2019 г. Тодорка Милованова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
29 31.10.2019 г. Емил Карев Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
30 14.11.2019 г. Гинка Тодорова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
31 14.11.2019 г. Антония Пенкова Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
32 19.11.2019 г. Мариана Масалджийска Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
33 12.12.2019 г. Михаела Илова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2