Софийска районна прокуратура

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 10.07.2018 г. Адриана Попова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
2 10.07.2018 г. Адриана Узунова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
3 10.07.2018 г. Албена Първанова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
4 10.07.2018 г. Александрина Добрева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
5 10.07.2018 г. Александрина Михайлова Завеждащ служба Декларация по чл.35
6 10.07.2018 г. Андрей Ставрев Шофьор-призовкар Декларация по чл.35
7 10.07.2018 г. Анелия Петрова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
8 10.07.2018 г. Анета Милушева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
9 10.07.2018 г. Анета Бонинска ССИ Декларация по чл.35
10 10.07.2018 г. Анита Костадинова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
11 10.07.2018 г. Анна Анкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
12 10.07.2018 г. Антоанета Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
13 10.07.2018 г. Антоанета Маркова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
14 10.07.2018 г. Ася Славова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
15 10.07.2018 г. Ася Ангелова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
16 10.07.2018 г. Атанаска Дашева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
17 10.07.2018 г. Биляна Сестримска Съдебен деловодител Декларация по чл.35
18 10.07.2018 г. Бисерка Мерджанова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
19 10.07.2018 г. Борислава Костова Призовкар Декларация по чл.35
20 10.07.2018 г. Валентина Петкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
21 10.07.2018 г. Валентина Туфар - Стойнева Зав. служба КИ Декларация по чл.35
22 10.07.2018 г. Ваня Гелова Завеждащ служба Декларация по чл.35
23 10.07.2018 г. Ваня Петкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
24 10.07.2018 г. Ваня Грозданова Главен специалист - адм. дейност Декларация по чл.35
25 10.07.2018 г. Василина Станкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
26 10.07.2018 г. Василка Колева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
27 10.07.2018 г. Василка Ангелова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
28 10.07.2018 г. Величка Николова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
29 10.07.2018 г. Величка Кефилева - Фан Завеждащ служба Декларация по чл.35
30 10.07.2018 г. Венеция Божичкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
31 10.07.2018 г. Вероника Филипова Завеждащ служба Декларация по чл.35
32 10.07.2018 г. Весела Цветкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
33 10.07.2018 г. Веселка Евстатиева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
34 10.07.2018 г. Веселка Струмина Съдебен деловодител Декларация по чл.35
35 10.07.2018 г. Веска Петрова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
36 10.07.2018 г. Веска Георгиева - Миланова Главен специалист - счетоводител Декларация по чл.35
37 10.07.2018 г. Виктория Филева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
38 10.07.2018 г. Виолета Николова Завеждащ служба Декларация по чл.35
39 10.07.2018 г. Габриела Петкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
40 10.07.2018 г. Габриела Мутафова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
41 10.07.2018 г. Галина Василева Завеждащ служба Декларация по чл.35
42 10.07.2018 г. Галя Георгиева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
43 10.07.2018 г. Гергана Костова Главен специалист - адм. дейност Декларация по чл.35
44 10.07.2018 г. Гергана Виденова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
45 10.07.2018 г. Глория Назари Съдебен деловодител Декларация по чл.35
46 10.07.2018 г. Даниела Маврова Чистач Декларация по чл.35
47 10.07.2018 г. Даниела Модева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
48 10.07.2018 г. Десислава Йорданова Призовкар Декларация по чл.35
49 10.07.2018 г. Десислава Николова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
50 10.07.2018 г. Диана Димитрова Системен администратор Декларация по чл.35
51 10.07.2018 г. Дима Куюмджиева Завеждащ служба Декларация по чл.35
52 10.07.2018 г. Димитрина Димкина Завеждащ служба Декларация по чл.35
53 10.07.2018 г. Димитър Велев Шофьор-призовкар Декларация по чл.35
54 10.07.2018 г. Дияна Колева Главен специалист - адм. дейност Декларация по чл.35
55 10.07.2018 г. Дора Соколова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
56 10.07.2018 г. Евелина Мадева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
57 10.07.2018 г. Евелина Атанасова Завеждащ служба Декларация по чл.35
58 10.07.2018 г. Евелина Радева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
59 10.07.2018 г. Елвира Мейцова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
60 10.07.2018 г. Елена Цветкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
61 10.07.2018 г. Елена Чолакова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
62 10.07.2018 г. Адриана Попова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
63 10.07.2018 г. Емилия Златанова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
64 10.07.2018 г. Емилия Денкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
65 10.07.2018 г. Емилия Ангелова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
66 10.07.2018 г. Емилия Попова Завеждащ служба Декларация по чл.35
67 10.07.2018 г. Емилия Малешевска Съдебен деловодител Декларация по чл.35
68 10.07.2018 г. Емилия Гергинова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
69 10.07.2018 г. Жана Савчева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
70 10.07.2018 г. Жанет Ковачева - Николова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
71 10.07.2018 г. Здравка Попова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
72 10.07.2018 г. Златинка Илчова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
73 10.07.2018 г. Златка Монева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
74 10.07.2018 г. Златка Йорданова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
75 10.07.2018 г. Златка Николова Чистач Декларация по чл.35
76 10.07.2018 г. Иванка Димитрова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
77 10.07.2018 г. Иванка Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
78 10.07.2018 г. Иванка Добрева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
79 10.07.2018 г. Ивелина Венчева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
80 10.07.2018 г. Ивета Динева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
81 10.07.2018 г. Илияна Стоянова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
82 10.07.2018 г. Ирена Петрова Главен специалист - счетоводител Декларация по чл.35
83 10.07.2018 г. Ирена Велева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
84 10.07.2018 г. Ирена Гълъбова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
85 10.07.2018 г. Йоан Драганов Съдебен деловодител Декларация по чл.35
86 10.07.2018 г. Камелия Захаринова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
87 10.07.2018 г. Камелия Михайлова Призовкар Декларация по чл.35
88 10.07.2018 г. Катя Гекова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
89 10.07.2018 г. Катя Трифонова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
90 10.07.2018 г. Кирил Иванов Съдебен деловодител Декларация по чл.35
91 10.07.2018 г. Константин Стоянов Шофьор-призовкар Декларация по чл.35
92 10.07.2018 г. Красимир Драганов Призовкар Декларация по чл.35
93 10.07.2018 г. Красимира Николова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
94 10.07.2018 г. Крум Григоров Главен специалист - поддръжка сгради Декларация по чл.35
95 10.07.2018 г. Лили Маджарова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
96 10.07.2018 г. Лилия Стратиева Съдебен администратор Декларация по чл.35
97 10.07.2018 г. Лора Генчева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
98 10.07.2018 г. Лора Влъчкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
99 10.07.2018 г. Лорета Маринова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
100 10.07.2018 г. Любомир Георгиев Шофьор-призовкар Декларация по чл.35
101 10.07.2018 г. Людмила Андонова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
102 10.07.2018 г. Маргарит Чолпанов Съдебен деловодител Декларация по чл.35
103 10.07.2018 г. Маргарита Барева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
104 10.07.2018 г. Мариан Георгиев Съдебен деловодител Декларация по чл.35
105 10.07.2018 г. Мариана Стаменова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
106 10.07.2018 г. Мариана Байдакова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
107 10.07.2018 г. Мариана Бодурова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
108 10.07.2018 г. Мария Асенова Административен секретар Декларация по чл.35
109 10.07.2018 г. Мария Давидкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
110 10.07.2018 г. Мария Божкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
111 10.07.2018 г. Марияна Яжекова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
112 10.07.2018 г. Марияна Михайлова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
113 10.07.2018 г. Мариянка Грънчарска Съдебен деловодител Декларация по чл.35
114 10.07.2018 г. Мая Иванова Завеждащ служба Декларация по чл.35
115 10.07.2018 г. Мая Ъилъртън Съдебен деловодител Декларация по чл.35
116 10.07.2018 г. Мая Кръстева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
117 10.07.2018 г. Милена Георева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
118 10.07.2018 г. Милена Мечева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
119 10.07.2018 г. Моника Борисова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
120 10.07.2018 г. Надежда Кръстева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
121 10.07.2018 г. Надя Хисол Съдебен деловодител Декларация по чл.35
122 10.07.2018 г. Наталия Дабижева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
123 10.07.2018 г. Нели Ташева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
124 10.07.2018 г. Николай Тодоров Призовкар Декларация по чл.35
125 10.07.2018 г. Николай Марков Експерт връзки с обществеността Декларация по чл.35
126 10.07.2018 г. Нора Петрова Главен специалист - счетоводител Декларация по чл.35
127 10.07.2018 г. Павлина Кирянска Съдебен деловодител Декларация по чл.35
128 10.07.2018 г. Паулина Николова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
129 10.07.2018 г. Пепа Йорданова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
130 10.07.2018 г. Петрана Ценкина Съдебен деловодител Декларация по чл.35
131 10.07.2018 г. Петранка Симонова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
132 10.07.2018 г. Петрунка Кангалова Чистач Декларация по чл.35
133 10.07.2018 г. Петя Алексиева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
134 10.07.2018 г. Петя Караджова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
135 10.07.2018 г. Пламен Георгиев Шофьор-призовкар Декларация по чл.35
136 10.07.2018 г. Радослава Тодорова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
137 10.07.2018 г. Радостина Петрова Главен счетоводител Декларация по чл.35
138 10.07.2018 г. Росица Бачева Чистач Декларация по чл.35
139 10.07.2018 г. Росица Младенова Завеждащ служба Декларация по чл.35
140 10.07.2018 г. Росица Сергиева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
141 10.07.2018 г. Румен Пасков Системен администратор Декларация по чл.35
142 10.07.2018 г. Савина Таскова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
143 10.07.2018 г. Савина Захариева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
144 10.07.2018 г. Саша Найденова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
145 10.07.2018 г. Сашка Горянова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
146 10.07.2018 г. Сашка Георгиева Завеждащ служба Декларация по чл.35
147 10.07.2018 г. Светлана Минева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
148 10.07.2018 г. Силвия Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
149 10.07.2018 г. Симона Тричкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
150 10.07.2018 г. Снежана Георгиева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
151 10.07.2018 г. Снежана Атанасова Чистач Декларация по чл.35
152 10.07.2018 г. Соня Маджирова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
153 10.07.2018 г. Станислава Гогова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
154 10.07.2018 г. Стела Стойкова Завеждащ служба Декларация по чл.35
155 10.07.2018 г. Стефани Пържова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
156 10.07.2018 г. Стефани Георгиева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
157 10.07.2018 г. Стефанка Бачева Завеждащ служба Декларация по чл.35
158 10.07.2018 г. Стойка Николова Главен специалист - адм. дейност Декларация по чл.35
159 10.07.2018 г. Таня Френкева Домакин Декларация по чл.35
160 10.07.2018 г. Теодора Рошкева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
161 10.07.2018 г. Теодора Данова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
162 10.07.2018 г. Филипа Божилова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
163 10.07.2018 г. Христина Димитрова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
164 10.07.2018 г. Христина Ботева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
165 10.07.2018 г. Цветанка Стоилова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
166 10.07.2018 г. Цветанка Михайлова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
167 10.07.2018 г. Цветелина Николова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
168 10.07.2018 г. Цветомир Миланов Системен администратор Декларация по чл.35
169 10.07.2018 г. Цветомира Ангелова Призовкар Декларация по чл.35
170 10.07.2018 г. Цонка Радева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
171 10.07.2018 г. Юлияна Николова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
172 16.07.2018 г. Алекс Алексиев Съдебен деловодител Декларация по чл.35
173 17.08.2018 г. Албена Белчева - Петрова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
174 20.08.2018 г. Полина Видова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
175 03.09.2018 г. Васил Зогравски Призовкар Декларация по чл.35
176 03.09.2018 г. Магдалена Петкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
177 03.09.2018 г. Нина Каранешева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
178 01.10.2018 г. Петър Петров Съдебен деловодител Декларация по чл.35

Софийска районна прокуратура

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 06.06.2018 г. Адриана Попова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
2 06.06.2018 г. Адриана Узунова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
3 06.06.2018 г. Албена Белчева - Петрова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
4 06.06.2018 г. Албена Първанова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
5 06.06.2018 г. Алекс Алексиев Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
6 06.06.2018 г. Александрина Добрева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
7 06.06.2018 г. Александрина Михайлова Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
8 06.06.2018 г. Анелия Петрова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
9 06.06.2018 г. Анета Милушева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
10 06.06.2018 г. Анета Бонинска ССИ ZPKONPI_D35A1T2-2
11 06.06.2018 г. Анита Костадинова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
12 06.06.2018 г. Анна Анкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
13 06.06.2018 г. Антоанета Иванова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
14 06.06.2018 г. Антоанета Маркова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
15 06.06.2018 г. Ася Славова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
16 06.06.2018 г. Ася Ангелова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
17 06.06.2018 г. Атанаска Дашева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
18 06.06.2018 г. Биляна Сестримска Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
19 06.06.2018 г. Бисерка Мерджанова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
20 06.06.2018 г. Борислава Костова Призовкар ZPKONPI_D35A1T2-2
21 06.06.2018 г. Валентина Петкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
22 06.06.2018 г. Валентина Туфар - Стойнева Зав. служба КИ ZPKONPI_D35A1T2-2
23 06.06.2018 г. Ваня Гелова Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
24 06.06.2018 г. Ваня Петкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
25 06.06.2018 г. Василина Станкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
26 06.06.2018 г. Василка Колева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
27 06.06.2018 г. Василка Ангелова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
28 06.06.2018 г. Величка Николова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
30 06.06.2018 г. Венеция Божичкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
31 06.06.2018 г. Вероника Филипова Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
32 06.06.2018 г. Весела Цветкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
33 06.06.2018 г. Веселка Евстатиева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
34 06.06.2018 г. Веселка Струмина Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
35 06.06.2018 г. Веска Петрова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
36 06.06.2018 г. Виктория Филева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
37 06.06.2018 г. Виолета Николова Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
38 06.06.2018 г. Габриела Петкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
39 06.06.2018 г. Галина Василева Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
40 06.06.2018 г. Галина Василева Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
41 06.06.2018 г. Галя Георгиева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
42 06.06.2018 г. Гергана Костова Главен специалист - адм. дейност ZPKONPI_D35A1T2-2
43 06.06.2018 г. Гергана Виденова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
44 06.06.2018 г. Глория Назари Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
45 06.06.2018 г. Даниела Модева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
46 06.06.2018 г. Десислава Йорданова Призовкар ZPKONPI_D35A1T2-2
47 06.06.2018 г. Десислава Николова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
48 06.06.2018 г. Диана Димитрова Системен администратор ZPKONPI_D35A1T2-2
49 06.06.2018 г. Дима Куюмджиева Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
50 06.06.2018 г. Димитрина Димкина Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
51 06.06.2018 г. Димитрина Данаилова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
52 06.06.2018 г. Дора Соколова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
53 06.06.2018 г. Евелина Мадева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
54 06.06.2018 г. Евелина Атанасова Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
55 06.06.2018 г. Евелина Радева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
56 06.06.2018 г. Елвира Мейцова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
57 06.06.2018 г. Елена Цветкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
58 06.06.2018 г. Елена Чолакова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
59 06.06.2018 г. Елена Таскова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
60 06.06.2018 г. Емилия Златанова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
61 06.06.2018 г. Емилия Денкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
62 06.06.2018 г. Емилия Ангелова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
63 06.06.2018 г. Емилия Малешевска Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
64 06.06.2018 г. Емилия Гергинова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
65 06.06.2018 г. Жана Савчева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
66 06.06.2018 г. Жанет Ковачева - Николова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
67 06.06.2018 г. Здравка Попова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
68 06.06.2018 г. Златинка Илчова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
69 06.06.2018 г. Златка Монева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
70 06.06.2018 г. Златка Йорданова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
71 06.06.2018 г. Иванка Димитрова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
72 06.06.2018 г. Иванка Иванова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
73 06.06.2018 г. Иванка Добрева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
74 06.06.2018 г. Ивелина Венчева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
75 06.06.2018 г. Ивета Динева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
76 06.06.2018 г. Илияна Стоянова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
77 06.06.2018 г. Ирена Велева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
78 06.06.2018 г. Ирена Гълъбова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
79 06.06.2018 г. Йоан Драганов Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
80 06.06.2018 г. Камелия Захаринова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
81 06.06.2018 г. Камелия Михайлова Призовкар ZPKONPI_D35A1T2-2
82 06.06.2018 г. Катя Гекова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
83 06.06.2018 г. Катя Трифонова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
84 06.06.2018 г. Кирил Иванов Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
85 06.06.2018 г. Красимир Драганов Призовкар ZPKONPI_D35A1T2-2
86 06.06.2018 г. Красимира Николова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
87 06.06.2018 г. Лили Маджарова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
88 06.06.2018 г. Лилия Стратиева Съдебен администратор ZPKONPI_D35A1T2-2
89 06.06.2018 г. Лора Генчева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
90 06.06.2018 г. Лора Влъчкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
91 06.06.2018 г. Лорета Маринова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
92 06.06.2018 г. Людмила Андонова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
93 06.06.2018 г. Маргарит Чолпанов Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
94 06.06.2018 г. Маргарита Барева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
95 06.06.2018 г. Мариан Георгиев Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
96 06.06.2018 г. Мариана Байдакова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
97 06.06.2018 г. Мариана Бодурова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
98 06.06.2018 г. Мария Асенова Административен секретар ZPKONPI_D35A1T2-2
99 06.06.2018 г. Мария Давидкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
100 06.06.2018 г. Мария Божкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
101 06.06.2018 г. Марияна Яжекова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
102 06.06.2018 г. Марияна Михайлова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
103 06.06.2018 г. Мая Иванова Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
104 06.06.2018 г. Мая Ъилъртън Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
105 06.06.2018 г. Мая Кръстева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
106 06.06.2018 г. Милена Георева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
107 06.06.2018 г. Милена Мечева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
108 06.06.2018 г. Моника Борисова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
109 06.06.2018 г. Надежда Кръстева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
110 06.06.2018 г. Надя Хисол Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
111 06.06.2018 г. Наталия Дабижева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
112 06.06.2018 г. Нели Ташева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
113 06.06.2018 г. Николай Тодоров Призовкар ZPKONPI_D35A1T2-2
114 06.06.2018 г. Николай Марков Експерт връзки с обществеността ZPKONPI_D35A1T2-2
115 06.06.2018 г. Павлина Кирянска Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
116 06.06.2018 г. Паулина Николова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
117 06.06.2018 г. Пепа Йорданова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
118 06.06.2018 г. Петрана Ценкина Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
119 06.06.2018 г. Петранка Симонова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
120 06.06.2018 г. Петя Алексиева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
121 06.06.2018 г. Петя Караджова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
122 06.06.2018 г. Радослава Тодорова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
123 06.06.2018 г. Радостина Петрова Главен счетоводител ZPKONPI_D35A1T2-2
124 06.06.2018 г. Росица Младенова Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
125 06.06.2018 г. Росица Сергиева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
126 06.06.2018 г. Румен Пасков Системен администратор ZPKONPI_D35A1T2-2
127 06.06.2018 г. Савина Таскова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
128 06.06.2018 г. Савина Захариева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
129 06.06.2018 г. Саша Найденова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
130 06.06.2018 г. Сашка Горянова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
131 06.06.2018 г. Сашка Георгиева Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
132 06.06.2018 г. Светлана Минева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
133 06.06.2018 г. Силвия Иванова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
134 06.06.2018 г. Симона Тричкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
135 06.06.2018 г. Снежана Георгиева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
136 06.06.2018 г. Соня Маджирова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
137 06.06.2018 г. Станислава Стоянова Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
138 06.06.2018 г. Станислава Гогова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
139 06.06.2018 г. Стела Стойкова Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
140 06.06.2018 г. Стефани Пържова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
141 06.06.2018 г. Стефани Георгиева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
142 06.06.2018 г. Стефанка Бачева Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
143 06.06.2018 г. Теодора Рошкева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
144 06.06.2018 г. Теодора Данова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
145 06.06.2018 г. Филипа Божилова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
146 06.06.2018 г. Христина Димитрова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
147 06.06.2018 г. Христина Ботева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
148 06.06.2018 г. Цветанка Стоилова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
149 06.06.2018 г. Цветанка Михайлова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
150 06.06.2018 г. Цветелина Николова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
151 06.06.2018 г. Цветомира Ангелова Призовкар ZPKONPI_D35A1T2-2
152 06.06.2018 г. Цонка Радева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
153 06.06.2018 г. Юлияна Николова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
154 08.06.2018 г. Цветомир Миланов Системен администратор ZPKONPI_D35A1T2-2
155 14.06.2018 г. Мариана Стаменова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
156 18.06.2018 г. Стойка Николова Главен специалист - адм. дейност ZPKONPI_D35A1T2-2
157 13.09.2018 г. Васил Зогравски Призовкар ZPKONPI_D35A1T2-2
158 14.09.2018 г. Ваня Грозданова Главен специалист - адм. дейност ZPKONPI_D35A1T2-2
159 27.09.2018 г. Нина Каранешева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
160 09.10.2018 г. Дияна Колева Главен специалист - адм. дейност ZPKONPI_D35A1T2-2
161 10.10.2018 г. Веска Георгиева - Миланова Главен специалист - счетоводител ZPKONPI_D35A1T2-2
162 10.10.2018 г. Ирена Петрова Главен специалист - счетоводител ZPKONPI_D35A1T2-2
163 10.10.2018 г. Нора Петрова Главен специалист - счетоводител ZPKONPI_D35A1T2-2
164 28.09.2018 г. Магдалена Петкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
165 12.10.2018 г. Крум Григоров Главен специалист - поддръжка сгради ZPKONPI_D35A1T2-2
166 22.10.2018 г. Петър Петров Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2