Вътрешни правила на Софийска районна прокуратура за организиране, планиране и възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила на СРП за организиране на ОП