Обществена поръчка "Периодична доставка на консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на Софийска районна прокуратура"

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет "Периодична доставка на консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на Софийска районна прокуратура"

Тръжна документация

Разяснения

Разяснение №1 / PDF файл / 546.7 KB / (публ. 27 Март 2017)

Други документи

Съобщение за отваряне на офертите по обява с адм. № 541/2017 г. / PDF файл / 221.5 KB / (публ. 4 Април 2017)
Протокол от заседание на комисията / PDF файл / 12.9 MB / (публ. 20 Април 2017)
Договор адм. № 541/2017 г. от 27.04.2017 г. / PDF файл / 33.1 MB / (публ. 27 Април 2017)

Профил на купувача

Провери преписка