Обществена поръчка "Изработка, доставка и монтаж на метални каси и стълби за нуждите на Софийска районна прокуратура" по две обособени позиции

Обществена поръчка "Изработка, доставка и монтаж на метални каси и стълби за нуждите на Софийска районна прокуратура" по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: "Изработка, доставка и монтаж на метални каси"

Обособена позиция 2: "Изработка, доставка и монтаж на стълби"

Тръжна документация

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / DOC файл / 103.0 KB / (публ. 28 Юли 2017)
Приложение към Обява 1612/28.07.2017г. / DOC файл / 584.0 KB / (публ. 28 Юли 2017)
Информация за публикувана обява / PDF файл / 977.9 KB / (публ. 28 Юли 2017)

Разяснения

Разяснение №1 по ОП1 / DOC файл / 68.5 KB / (публ. 2 Авг. 2017)

Други документи

Протокол №1 от заседание на комисията / PDF файл / 2.3 MB / (публ. 15 Авг. 2017)
Протокол №2 от заседание на комисията / PDF файл / 868.3 KB / (публ. 16 Авг. 2017)

Профил на купувача

Провери преписка