Обществена поръчка "Изработка, доставка и монтаж на метални каси и стълби за нуждите на Софийска районна прокуратура" по две обособени позиции

Обществена поръчка "Изработка, доставка и монтаж на метални каси и стълби за нуждите на Софийска районна прокуратура" по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: "Изработка, доставка и монтаж на метални каси"

Обособена позиция 2: "Изработка, доставка и монтаж на стълби"

Тръжна документацияРазясненияДруги документи