Обществена поръчка "Изработка, доставка и монтаж на комуникационни табла и знаци, брандиране с фолио и табла с пластични надписи за нуждите на Софийска районна прокуратура"