Обществена поръчка "Изработка, доставка и монтаж на комуникационни табла и знаци, брандиране с фолио и табла с пластични надписи за нуждите на Софийска районна прокуратура"

Обществена поръчка "Изработка, доставка и монтаж на комуникационни табла и знаци, брандиране с фолио и табла с пластични надписи за нуждите на Софийска районна прокуратура"

Тръжна документация

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / PDF файл / 992.5 KB / (публ. 4 Авг. 2017)
Приложение към Обява 1615/04.08.2017г. / DOC файл / 519.0 KB / (публ. 4 Авг. 2017)
Информация за публикувана обява / PDF файл / 529.6 KB / (публ. 4 Авг. 2017)

Разяснения

Разяснение №1 / PDF файл / 376.9 KB / (публ. 8 Авг. 2017)
Разяснение №2 / PDF файл / 316.3 KB / (публ. 8 Авг. 2017)
Разяснение № 3 / PDF файл / 320.0 KB / (публ. 8 Авг. 2017)
Съобщение за дата, час и място на отваряне на офертите / DOC файл / 62.0 KB / (публ. 14 Авг. 2017)

Други документи

Протокол на комисията / PDF файл / 3.4 MB / (публ. 29 Авг. 2017)

Профил на купувача

Провери преписка