Обществена поръчка “Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Софийска районна прокуратура, по три обособени позиции"

“Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Софийска районна прокуратура, по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности,

Обособена позиция № 2 - Доставка на копирна хартия

Обособена позиция  №3 - Доставка на кочани с квитанции, папки за досиета, ролки за калкулатори и кламери“.

Тръжна документация

Разяснения

Разяснение №1 / PDF файл / 614.9 KB / (публ. 15 Ян. 2018)

Профил на купувача

Провери преписка