Прокурори от Софийската районна прокуратура посрещнаха свои колеги от Европа
Прокурори от Софийската районна прокуратура посрещнаха свои колеги от Европа
Прокурори от Софийската районна прокуратура посрещнаха свои колеги от Европа

На 06.11.2018 г., в рамките на програмата за обмен на младши магистрати „AIAKOS“, организирана от Европейската мрежа за съдебно обучение, прокурори и съдии от седем държави-членки на ЕС (Република Франция, Федерална Република Германия,  Република Унгария, Кралство Швеция, Кралство Белгия, Кралство Испания и Кралство Нидерландия) бяха на работно посещение в Софийската районна прокуратура.

Работата на прокурорите в Софийската районна прокуратура беше представена от административния ръководител на СРП – прокурор Радослав Димов, както и от младши прокурорите Нора Манолова, Теодора Тодорова и Елена Андреева.

В рамките на работната среща беше проведена дискусия, в хода на която чуждестранните колеги бяха запознати със структурата на съдилищата и прокуратурата в Република България, спецификата на първоинстанционното производство по наказателни дела и правомощията на прокурора.

По време на посещението си европейските магистрати присъстваха и на открито съдебно заседание в Софийски районен съд.