Изнесена приемна на административния ръководител на СГП за района на СРП

С оглед разпоредбата на чл.22, ал.5 от Правилата за прием на граждани в Прокуратурата на Р. България, утвърдени със заповед № РД-02-29/31.10.2016г. на Главния прокурор на Р.България, е определена изнесена приемна на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за района на Софийска районна прокуратура, на всеки два месеца до края на 2016г. и първото полугодие на 2017г. в сградата на Администрацията на главния прокурор на адрес гр.София, пл."Св.Неделя" №1, на следните дати:

09.12.2016г. от 14.00ч. до 17.00ч.;

10.02.2017г. от 14.00ч. до 17.00ч.;

07.04.2017г. от 14.00ч. до 17.00ч.;

09.06.2017г. от 14.00ч. до 17.00ч.

Предварителни заявки от гражданите могат да се направят на тел. 02 / 963 17 04 и e-mail: [email protected]

Още от Актуално


Новини

Провери преписка