График на приемните дни на Районния прокурор

Г Р А Ф И К
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-СОФИЯ

Адрес: гр. София, бул. „Ген. М.Скобелев“ № 23, тел.: 02/ 907 9016,
е-
mail:  [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2017 г.

юли

 

06.07.2017

27.06.2017

ЕТАЖ трети

КАБИНЕТ 316

КАБИНЕТ 318

14.00 ч. – 16.00 ч.

2017 г.

август

Съдебна ваканция

2017 г.

септември

 

14.09.2017

29.09.2017

ЕТАЖ трети

КАБИНЕТ 316

КАБИНЕТ 318

14.00 ч. – 16.00 ч.

2017 г.

октомври

12.10.2017

26.10.2017

         Етаж 1, Стая 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2017 г.

ноември

09.11.2017

23.11.2017

         Етаж 1, Стая 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2017 г.

декември

07.12.2017

21.12.2017

 

         Етаж 1, Стая 106

 

14.00 ч. – 16.00 ч.