-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-СОФИЯ

Адрес: гр. София 1463, бул. Ген. Михаил Д.Скобелев“ № 23,

тел. 09/907-00-16; факс 02/866-58-77

е-mail: [email protected]

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2019 г.

януари

10.01.2019 г.

24.01.2019 г.

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

февруари

07.02.2019 г.

 

28.02.2019 г.

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

март

14.03.2019 г.

 

28.03.2019 г.

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

април

04.04.2019 г.

 

18.04.2019 г.

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

май

09.05.2019 г.

 

30.05.2019 г.

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

юни

13.06.2019 г.

 

27.06.2019 г.

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

септември

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2019 г. октомври

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.
2019 г. ноември

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.
2019 г. декември

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.