-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-СОФИЯ

Адрес: гр. София 1463, бул. Ген. Михаил Д.Скобелев“ № 23,

тел. 09/907-00-16; факс 02/866-58-77

е-mail: [email protected]

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2020 г.

януари

16.01.2020 г.

30.01.2020 г.

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2020 г.

февруари

13.02.2020 г.

27.02.2020 г.

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2020 г.

март

12.03.2020 г.

26.03.2020 г.

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2020 г.

април

09.04.2020 г.

30.04.2020 г.

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2020 г.

май

14.05.2020 г.

28.05.2020 г.

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2020 г.

юни

11.06.2020 г.

25.06.2020 г.

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2020 г.

септември

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2020 г. октомври

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.
2020 г. ноември

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.
2020 г. декември

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.