-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-СОФИЯ

Адрес: гр. София 1463, бул. Ген. Михаил Д.Скобелев“ № 23,

тел. 09/907-00-16; факс 02/866-58-77

е-mail: [email protected]

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2018 г.

януари

25.01.2018 г.

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

февруари

08.02.2018

 

22.02.2018

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

март

15.03.2018

 

29.03.2018

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

април

12.04.2018

 

26.04.2018

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

май

10.05.2017

 

31.05.2018

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

юни

14.06.2018

 

28.06.2018

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2018 г.

септември

27.09.2018

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

2018 г. октомври 25.10.2018

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.
2018 г. ноември

08.11.2018

22.11.2018

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.
2018 г. декември

06.12.2018

20.12.2018

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.

ЕТАЖ ПЪРВИ

КАБИНЕТ 106

14.00 ч. – 16.00 ч.