Деловодството в СРП работи с граждани от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 часа.
бул. "Ген. Михаил Д.Скобелев" № 23, етаж 1, Регистратура.

  • Гише 1 - прием на нови молби и сигнали
  • Гише 2  и Гише 3 - справка за граждани по стари преписки