Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове през 2019 г.

   Жалби и сигнали от граждани и организации свързани с изборния процес могат да се подават  на e-mail: rp_sofiа@prb.bg, телефон: 02 963 17 04 и факс: 02 907 93 99

важно