УДЪЛЖЕН СРОК ЗА КОНКУРС - „СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР“

СЪОБЩЕНИЕ
 ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР“

ПРИ  СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА – 1 ЩАТНА БРОЙКА

Срокът за подаване на документи от кандидатите за участие по обявения на 11.03.2020г. конкурс за длъжността „съдебен администратор“ при Специализирана прокуратура, съгласно заповед № РД-08-305/09.03.2020г. на административния ръководител на Специализирана прокуратура, се удължава с 28 /двадесет и осем/ дни от дата за отмяна на извънредното положение в страната.