УДЪЛЖЕН СРОК ЗА КОНКУРС - „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ “

СЪОБЩЕНИЕ
 ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ “

ПРИ  СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА – 1 ЩАТНА БРОЙКА

 

Срокът за подаване на документи от кандидатите за участие по обявения на 02.03.2020г. конкурс за длъжността „главен счетоводител“ в Специализирана прокуратура, съгласно заповед № РД-08-236/27.02.2020г. на административния ръководител на Специализирана прокуратура, се удължава с 19 /деветнадесет/ дни от дата за отмяна извънредното положение в страната.