УДЪЛЖЕН СРОК ЗА КОНКУРС - „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ “

СЪОБЩЕНИЕ
 ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ “

ПРИ  СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА – 1 ЩАТНА БРОЙКА

 

Във връзка с решение на Народното събрание относно обявено  извънредно положение върху цялата територия на Република България за периода от 13.03.2020г. до 13.04.2020г. и разрастващата се пандемия от  COVID-19, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на документи от кандидатите за участие в конкурса ще бъде удължен до 30.04.2020 г.