СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВЕН КОНКУРС за заемане на 4 /четири/ щатни бройки за длъжността „прокурорски помощник” в Специализирана прокуратура, при условията на чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.

ПРОТОКОЛ

/препис - извлечение/
гр.София, 03.09.2019г.

Във връзка с дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-09- 034/29.08.2019 г. на Административния ръководител на Специализирана прокуратура за провеждане на конкурс за длъжността „Прокурорски помощник“ в Специализирана прокуратура - 4 /четири/ щатни бройки при условията на чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, обявен със Заповед № РД-08- 326/31.07.2019 г. на Административния ръководител на Специализирана прокуратура.

I. ДОПУСКА до участие в конкурса за заемането на длъжността „Прокурорски помощник“ в Специализирана прокуратура - 4 /четири/ щатни бройки при условията на чл.67, ал.1,т.1 от Кодекса на труда, кандидатите, отговарящи напълно на изискванията, посочени в обявата:

1.                      Цветомира Галинова Георгиева

2.                      Деян Валериев Пенков

3.                      Димана Славова Боярова

4.                      Дияна Методиева Рангелова

5.                      Симона Любомирова Лазарова - Радева

6.                      Даниела Петрова Спасова

7.                      Диана Иванова Карамфилова

8.                      Диана Стойнева Николова

9.                      Калина Венциславова Станчева

10.                 Пламена Петева Николова

11 .        Александра Пламенова Петкова

12.                 Антония Димитрова Пенкова

13.                 Явор Цеков Захариев

14.                 Катя Христова Марашлиева

15.                 Аделина Красимирова Лазарова

16.                 Георги Людмилов Коджаниколов

17.                 Виктория Петкова Букованска

18.                 Божидар Иванов Стаевски

19.                 Георги Златков Балджиев

20.                 Енчо Танков Генов

21 .        Стефка Великонова Челебиева

22.                 Г ергана Стоянова Г еоргиева

23.                 Атанас Митков Константинов

24.                 Стойчо Венциславов Стойчев

25.                 Виктор Павлинов Русев

26.                 Дилян Огнемиров Димитров

27.                 Християн Венциславов Христов

28.                 Николай Михайлов Николов

29.                 Неда Йорданова Кацарска

30.                 Мартин Сашов Христов

31.                 Христиана Кирилова Керанова

32.                 Ася Стефанова Стоева

33.                 Христинка Красимирова Петрова

34.                 Антонина Даниелова Якимова

35.                 Христо Миленов Марков

36.                 Радосвета Атанасова Илиева

37.                 Митка Мирчева Георгиева

38.                 Ангел Радославов Николов

39.                 Александра Павлова Алексиева

40.                 Татяна Николаева Димитрова

41.                 Калинка Александрова Дерекова

42.                 Божидар Романов Кирилов

43.                 Галя Светославова Гогова

44.                 Яница Г еоргиева Русева

45.                 Божидар Лъчезаров Ангелов

46.                 Виолета Николаева Кирилова

47.                 Лилия Иванова Цветкова

48.                 Атанас Росенов Рахнев

49.                 Антония Руменова Димитрова

50.                 Евгени Цветанов Хичовски

51.                 Атанас Г еоргиев Мирчев

52.                 Никола Атанасов Кръстев

53.                 Мария Валентинова Шуплинкова

54.                 Катя Кирилова Илиева

55.                 Ася Евгениева Иванова

56.                 Кристиана Стоянова Добрева

57.                 Катерина Станимирова Гешева

58.                 Ирина Кирилова Бошикьова

59.                 Красимира Божидарова Гущерова

60.                 Полина Малинова Петрова

61.                 Крум Борисов Гечев

62.                 Васил Янков Фарлалиев

63.                 Християн Г еоргиев Ханджиев

64.                 Антонина Евгениева Ангелова

65.                 Бисерка Тодорова Роморузова

66.                 Веселин Николов Игнатов

67.                 Наталия Тоткова Тодорова-Тонкова

68.                 Данчо Златков Тодоров

69.                 Маринела Валентинова Г еоргиева

70.                 Любомир Цветославов Попов

71.                 Петя Захариева Христова

72.                 Петър Тодоров Ангелов

73.                 Иван Димитров Димитров

74.                 Марио Иванов Митев

75.                 Евгения Руменова Митрева

76.                 Михаела Владкова Ралчева

77.                 Александра Петкова Духлакова

78.                 Илиян Илиев Илиев

79.                 Димитър Тодоров Тодоров

80.                 Димитър Петров Тодоров

81 .        Вивиан Емилова Димитрова

82.                 Георги Красенов Георгиев

83.                 Лидия Лъчезарова Пенева-Стоилова

84.                 Йоана Романова Жиланова

85.                 Михаил Драгомиров Драгнев

86.                 Бетина Богданова Бошнакова

87.                 Илина Любомирова Г ачева

88.                 Александрина Димитрова Чукова

89.                 Татяна Боянова Балевска

90.                 Изабел Марселова Ангелова

91.                 Елена Здравкова Петрова

92.                 Венета Радостинова Младенова

93.                 Елена Златева Хайдушка

94.                 Преслав Пламенов Газдов

95.                 Марияна Манолова Сергиева

96.                 Рени Стефанова Стоянова

II. НЕДОПУСНАТИ кандидати :

1 .          Лиляна Любомирова Петрова

2.                      Борислава Милотинова Борисова

3.                      Симона Ефтимова Китова

 

III. ИНФОРМАЦИЯ относно начина на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на 4 /четири/ щатни бройки за длъжността „Прокурорски помощник” в Специализираната прокуратура при условията на чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда ще се проведе на:

25.09.2019г. от 10,00ч.;

26.09.2019г. от 10,00ч.;

27.09.2019г. от 10,00ч.;

01.10.2019г. от 10,00ч.;

02.10.2019г. от 10,00ч.

в гр. София, ул.“Черковна“№90, в сградата на Специализирана прокуратура, както следва:

 

На 25.09.2019г. от 10,00ч. да се явят следните кандидати:

Цветомира Г алинова Георгиева

Деян Валериев Пенков

Димана Славова Боярова

Дияна Методиева Рангелова

Симона Любомирова Лазарова - Радева

Даниела Петрова Спасова

Диана Иванова Карамфилова Диана Стойнева

Николова Калина Венциславова

Станчева Пламена Петева Николова

Александра Пламенова Петкова

Антония Димитрова Пенкова

Явор Цеков Захариев

Катя Христова Марашлиева

Аделина Красимирова Лазарова

Георги Людмилов Коджаниколов

Виктория Петкова Букованска

Божидар Иванов Стаевски

Георги Златков Балджиев

Енчо Танков Генов

 

На 26.09.2019 г. от 10.00 ч. да се явят следните кандидати:

Стефка Великонова Челебиева

Гергана Стоянова Георгиева

Атанас Митков Константинов

Стойчо Венциславов Стойчев

Виктор Павлинов Русев

Дилян Огнемиров Димитров

Християн Венциславов Христов

Николай Михайлов Николов

Неда Йорданова Кацарска

Мартин Сашов Христов

Христиана Кирилова Керанова

Ася Стефанова Стоева

Христинка Красимирова Петрова

Антонина Даниелова Якимова

Христо Миленов Марков

Радосвета Атанасова Илиева

Митка Мирчева Георгиева

Ангел Радославов Николов

 

На 27.09.2019г. от 10.00 ч. да се явят следните кандидати:

Александра Павлова Алексиева

Татяна Николаева Димитрова

Калинка Александрова Дерекова

Божидар Романов Кирилов

Галя Светославова Гогова

Яница Георгиева Русева

Божидар Лъчезаров Ангелов

Виолета Николаева Кирилова

Лилия Иванова Цветкова

Атанас Росенов Рахнев

Антония Руменова Димитрова

Евгени Цветанов Хичовски

Атанас Георгиев Мирчев

Никола Атанасов Кръстев

Мария Валентинова Шуплинкова

Катя Кирилова Илиева

Ася Евгениева Иванова

Кристиана Стоянова Добрева

Катерина Станимирова Гешева

Ирина Кирилова Бошикьова

Красимира Божидарова Гущерова

Полина Малинова Петрова

 

На 01.10.2019г. от 10.00 ч. да се явят следните кандидати:

Крум Борисов Гечев

Васил Янков Фарлалиев

Християн Г еоргиев Ханджиев

Антонина Евгениева Ангелова

Бисерка Тодорова Роморузова

Веселин Николов Игнатов

Наталия Тоткова Тодорова-Тонкова

Данчо Златков Тодоров

Маринела Валентинова Георгиева

Любомир Цветославов Попов

 Петя Захариева Христова

Петър Тодоров Ангелов

Иван Димитров Димитров

Марио Иванов Митев

 Евгения Руменова Митрева

Михаела Владкова Ралчева

Александра Петкова Духлакова

Илиян Илиев Илиев

Димитър Тодоров Тодоров

 

На 02.10.2019г. от 10.00 ч. да се явят следните кандидати:

Димитър Петров Тодоров

 Вивиан Емилова Димитрова

 Георги Красенов Георгиев

Лидия Лъчезарова Пенева-Стоилова

Йоана Романова Жиланова

Михаил Драгомиров Драгнев

Бетина Богданова Бошнакова

Илина Любомирова Гачева

Александрина Димитрова Чукова

Татяна Боянова Балевска

 Изабел Марселова Ангелова

Елена Здравкова Петрова

Венета Радостинова Младенова

Елена Златева Хайдушка

Преслав Пламенов Газдов

Марияна Манолова Сергиева

 Рени Стефанова Стоянова