РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“ В СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА – 4 /ЧЕТИРИ/ ЩАТНИ БРОЙКИ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.67 ал.1, т.1 ОТ КТ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

         ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“ В СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА – 4  /ЧЕТИРИ/ ЩАТНИ БРОЙКИ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.67 ал.1, т.1 ОТ КТ, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-326/31.07.2019 г. НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

 

         На основание Протокол от заседание, проведено на 02.10.2019 г., на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-09-034/29.08.2019 г., допълнена със Заповед № РД-09-039/24.09.2019 г. на Административния ръководител на Специализирана прокуратура, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Прокурорски помощник“ в Специализирана прокуратура – 4 /четири/ щатни бройки , при условията на чл.67 ал.1 т.1 от КТ.

 

На проведените събеседвания на 25.09.2019г., 26.09.2019г., 27.09.2019г., 01.10.2019г. и 02.10.2019г. не се явиха следните кандидати, подали заявление за участие в конкурса за длъжността „прокурорски помощник“ в Специализирана прокуратура, както следва:

 

1.      ЦВЕТОМИРА ГАЛИНОВА ГЕОРГИЕВА;

2.      ДИЯНА МЕТОДИЕВА РАНГЕЛОВА;

3.      АДЕЛИНА КРАСИМИРОВА ЛАЗАРОВА;

4.      ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА БУКОВАНСКА;

5.      ГЕРГАНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА;

6.      ВИКТОР ПАВЛИПОВ РУСЕВ;

7.      ДИЛЯН ОГНЕМИРОВ ДИМИТРОВ;

8.      ХРИСТИНКА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА;

9.      КАЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА ДЕРЕКОВА;

10.    ЛИЛИЯ ИВАНОВА ЦВЕТКОВА;

11.    АНТОНИЯ РУМЕНОВА ДИМИТРОВА;

12.    ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ ХИЧОВСКИ;

13.    КРАСИМИРА БОЖИДАРОВА ГУЩЕРОВА;

14.    ПОЛИНА МАЛИНОВА ПЕТРОВА;

15.    МАРИО ИВАНОВ МИТЕВ;

16.    ЕВГЕНИЯ РУМЕНОВА МИТРЕВА;

17.    ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ;

18.    МИХАИЛ ДРАГОМИРОВ ДРАГНЕВ;

19.    ТАТЯНА БОЯНОВА БАЛЕВСКА;

20.    ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА ПЕТРОВА;

21.    МАРИЯНА МАНОЛОВА СЕРГИЕВА

След проведеното събеседване и извършеното оценяване на явилите се кандидати, съгласно обявените показатели:

 

Конкурсната комисия РЕШИ:

 

               1.КЛАСИРА кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Прокурорски помощник“ в Специализирана прокуратура – 4 /четири/ щатни бройки, както следва:

 

1.                              ХРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ХАНДЖИЕВ - I място

2.                              АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВА ДУХЛАКОВА - II място

3.                              ДАНЧО ЗЛАТКОВ ТОДОРОВ - III място

4.                              АСЯ СТЕФАНОВА СТОЕВА - IV място

5.                              АНТОНИЯ ДИМИТРОВА ПЕНКОВА - V място

6.                              МАРТИН САШОВ ХРИСТОВ - VI място

7.                              КРУМ БОРИСОВ ГЕЧЕВ - VII място

8.                              НЕДА ЙОРДАНОВА КАЦАРСКА - VIII място

9.                              ХРИСТО МИЛЕНОВ МАРКОВ - IX място

10.           АНТОНИНА ДАНИЕЛОВА ЯКИМОВА - X място

11.                            КРИСТИАНА СТОЯНОВА ДОБРЕВА - XI място

12.                             ГЕОРГИ ЛЮДМИЛОВ КОДЖАНИКОЛОВ - XII място

13.                             БОЖИДАР ИВАНОВ СТАЕВСКИ - XIII място

14.                             ХРИСТИАНА КИРИЛОВА КЕРАНОВА - XIV място

15.                             КАТЕРИНА СТАНИМИРОВА ГЕШЕВА - XV място

16.                             ПЕТЪР ТОДОРОВ АНГЕЛОВ - XVI място

17.                             ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ - XVII място

18.                             ДИМИТЪР ПЕТРОВ ТОДОРОВ - XVIII място

19.                             БЕТИНА БОГДАНОВА БОШНАКОВА - XIX място

20.                             ПЛАМЕНА ПЕТЕВА НИКОЛОВА - XX място

21.                              ЯНИЦА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА - XXI място

22.                              КАТЯ КИРИЛОВА ИЛИЕВА - XXII място

23.                              ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ИГНАТОВ - XXIII място

24.                              ЕНЧО ТАНКОВ ГЕНОВ - XXIV място

25.                              БОЖИДАР ЛЪЧЕЗАРОВ АНГЕЛОВ - XXV място

26.                              ВАСИЛ ЯНКОВ ФАРЛАЛИЕВ - XXVI място

27.                              МАРИНЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА - XXVII място

28.                              АТАНАС ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ -XXIX място

29.                              АЛЕКСАНДРА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА - XXX място

30.                               АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВА АЛЕКСИЕВА - XXXI място

31.                               БОЖИДАР РОМАНОВ КИРИЛОВ - XXXII място

32.                               ДИАНА ИВАНОВА КАРАМФИЛОВА - XXXIII място

33.                               АНГЕЛ РАДОСЛАВОВ НИКОЛОВ - XXXIV място

34.                               ГАЛЯ СВЕТОСЛАВОВА ГОГОВА - XXXV място

35.                               ЛИДИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЕНЕВА-СТОИЛОВА - XXXVI място

36.                               ПРЕСЛАВ ПЛАМЕНОВ ГАЗДОВ - XXXVII място

 

      2. НЕ КЛАСИРА за длъжността „прокурорски помощник“ в Специализирана прокуратура - 4 щатни бройки, поради получена оценка по-ниска от 4,50 следните кандидати:

 

1.                               ДЕЯН ВАЛЕРИЕВ ПЕНКОВ;

2.                               ДИМАНА СЛАВОВА БОЯРОВА;

3.                               СИМОНА ЛЮБОМИРОВА ЛАЗАРОВА - РАДЕВА;

4.                               ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СПАСОВА

5.                               ДИАНА СТОЙНЕВА НИКОЛОВА

6.                               КАЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА СТАНЧЕВА

7.                               ЯВОР ЦЕКОВ ЗАХАРИЕВ

8.                               КАТЯ ХРИСТОВА МАРАШЛИЕВА

9.                               ГЕОРГИ ЗЛАТКОВ БАЛДЖИЕВ

10.                              СТЕФКА ВЕЛИНОВА ЧЕЛЕБИЕВА

11.                              АТАНАС МИТКОВ КОНСТАНТИНОВ

12.                              СТОЙЧО ВЕНЦИСЛАВОВ СТОЙЧЕВ

13.                              ХРИСТИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ХРИСТОВ

14.                              НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ

15.                              РАДОСВЕТА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

16.                              МИТКА МИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА

17.                              ТАТЯНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

18.                              ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА КИРИЛОВА

19.                              АТАНАС РОСЕНОВ РАХНЕВ

20.                               НИКОЛА АТАНАСОВ КРЪСТЕВ

21.                               МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ШУПЛИНКОВА

22.                               АСЯ ЕВГЕНИЕВА ИВАНОВА

23.                               ИРИНА КИРИЛОВА БОШИКЬОВА

24.                               АНТОНИНА ЕВГЕНИЕВА АНГЕЛОВА

25.                               БИСЕРКА ТОДОРОВА РОМОРУЗОВА

26.             НАТАЛИЯ ТОТКОВА ТОДОРОВА-ТОНКОВА

27.                   ЛЮБОМИР ЦВЕТОСЛАВОВ ПОПОВ

28.                   ПЕТЯ ЗАХАРИЕВА ХРИСТОВА

29.                   МИХАЕЛА ВЛАДКОВА РАЛЧЕВА

30.                   ИЛИЯН ИЛИЕВ ИЛИЕВ

31.                   ВИВИАН ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА

32.                   ГЕОРГИ КРАСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

33.                   ЙОАНА РОМАНОВА ЖИЛАНОВА

34.                   ИЛИНА ЛЮБОМИРОВА ГАЧЕВА

35.                   ИЗАБЕЛ МАРСЕЛОВА АНГЕЛОВА

36.                   ВЕНЕТА РАДОСТИНОВА МЛАДЕНОВА

37.                   ЕЛЕНА ЗЛАТЕВА ХАЙДУШКА

38.                   РЕНИ СТЕФАНОВА СТОЕВА