Приемен ден на градския прокурор

Виж повече

ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ГРАДСКИЯ ПРОКУРОР ПРИ СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

Приемът на граждани се осъществява в сградата на Съдебната палата на адрес: гр.София, бул.“Витоша“ № 2, ет.2, кабинет 52.

Заявка за прием може да се направи на телефонен номер: 02/92-19-249 и на електронен адрес: [email protected]

Не се дават правни консултации съгласно чл.213 от ЗСВ.

В приемната се осъществяват следните дейности:
- Прием на граждани;
- Приемане и регистриране на подадени молби, съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;
- Изслушване на поставените въпроси и искани, респ. насочването им по компетентност;
- Съставяне на писмени протоколи за получени устни съобщения за извършени престъпления.

 

ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОТ РАЙОНА НА СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

На всеки два месеца е определена изнесена приемна на Софийска градска прокуратура за района на Софийска районна прокуратура в сградата на Администрацията на главния прокурор на адрес: гр. София, пл. Св.Неделя № 1

Предварителни заявки на гражданите за изнесения прием за района на Софийска градска прокуратура могат да се направят на телефонен номер: 02/963 17 04 и на електронен адрес: [email protected]