Приемен ден на градския прокурор

Виж повече

Прием на граждани от градския прокурор при Софийска градска прокуратура

Приемът на граждани се осъществява в сградата на Съдебната палата на адрес: гр.София, бул.“Витоша“ № 2, ет.2, кабинет 52.

Заявка за прием може да се направи на телефонен номер: 02/92-19-249 и на електронен адрес: [email protected]

Не се дават правни консултации съгласно чл.213 от ЗСВ.

В приемната се осъществяват следните дейности:

- Прием на граждани;

- Приемане и регистриране на подадени молби, съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;

- Изслушване на поставените въпроси и искани, респ. насочването им по компетентност;

- Съставяне на писмени протоколи за получени устни съобщения за извършени престъпления.

 

Прием на граждани в изнесената приемна на Софийска районна прокуратура от района на Софийска градска прокуратура

На всеки два месеца е определена изнесена приемна на Софийска градска прокуратура за района на Софийска районна прокуратура в сградата на Администрацията на главния прокурор на адрес: гр.София, пл.“Св.Неделя“ № 1.

Предварителни заявки на гражданите за изнесения прием за района на Софийска градска прокуратура могат да се направят на телефонен номер: 02/963 17 04 и на електронен адрес: [email protected]